ทางลัดอันตราย

วันที่ 18-3-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_180315.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(พระเยซูตรัสว่า) “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” – มัทธิว 4:4

อ่าน: มัทธิว 4:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34; มาระโก 15:26-47

ในการเลือกตั้งที่ประเทศของฉันครั้งที่ผ่านมา แม่ผู้ยากลำบากคนหนึ่งยอมขายสิทธิ์ของเธอ แลกกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปหนึ่งห่อ เราเคยคุยกันถึงข้อดีของผู้สมัครแต่ละคน ฉันจึงรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของเธอ “ใจสำนึกผิดชอบของเธอว่ายังไง” ฉันถาม แต่เธอไม่ได้ตอบ เมื่อผู้สมัครที่เธอเลือกชนะการเลือกตั้ง มีการขึ้นภาษี ของแพงขึ้นแม้แต่ผ้าอ้อม

การฉ้อราษฎร์บังหลวงไม่ใช่เรื่องใหม่ การทุจริตฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน ซาตานพยายามหลอกล่อพระเยซูให้ “ขาย” จิตสำนึกผิดชอบ (มัทธิว 4:1-10) ผู้ทดลองมาหาเมื่อพระองค์เหนื่อยและหิว แล้วเสนอสิ่งที่สร้างความพอใจในทันที คือการเสกหินเป็นขนมปัง การอารักขาจากทูตสวรรค์ อาณาจักรในโลก และความรุ่งเรือง

แต่พระเยซูทรงทราบดีว่า วิธีลัดคือศัตรูตัวร้าย เพราะอาจเป็นเส้นทางที่ปราศจากทุกข์ แต่สุดท้าย กลับนำมาซึ่งความเจ็บปวดที่เลวร้ายเกินคาดเดา ในระหว่างที่เผชิญการทดลอง พระเยซูตรัสถึงสามครั้งว่า “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” (มัทธิว 4:4,7,10) พระองค์ยึดมั่นในสิ่งที่ทรงทราบว่าเป็นความจริงจากพระเจ้าและพระคำของพระองค์

เมื่อเราถูกทดลอง พระเจ้าทรงช่วยได้ เราสามารถพึ่งพาพระองค์และสัจธรรมในพระวจนะ เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงทางลัดที่อันตราย

ทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางสบาย แต่น…ำไปสู่ความพึงพอใจนิรันดร์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.