คนกลาง

วันที่ 14-3-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_140315.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ประชาชนยืนอยู่แต่ไกล แต่โมเสสเข้าไปใกล้…ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้น – อพยพ 20:21

อ่าน: อพยพ 20:18-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25; มาระโก14:1-26

ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ที่เชิงเขา ทุกคนในชุมชนยืนชิดติดกัน เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ คุณได้ยินเสียงแตรดังแสบแก้วหู ท่ามกลางเปลวเพลิง พระเจ้าเสด็จลงมาบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยควัน ภูเขาทั้งลูกเริ่มสั่น คุณก็เช่นกัน (อพยพ 19:16-20)

เมื่อชาวอิสราเอลพบกับประสบการณ์น่ากลัวเช่นนี้ใกล้ภูเขาซีนาย พวกเขาขอร้องโมเสสว่า “ท่านจงนำความมาเล่าเถิด พวกข้าพเจ้าจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย” (อพยพ 20:19) ชาวอิสราเอลขอให้โมเสสเป็นคนกลางระหว่างพวกเขากับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ “ประชาชนยืนอยู่แต่ไกล แต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้น” (อพยพ 20:21) หลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้า โมเสสนำถ้อยคำของพระองค์กลับลงมาจากภูเขา มาบอกเล่าให้กับประชาชน

วันนี้ เรานมัสการพระเจ้าพระองค์นี้ ที่ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่บนภูเขาซีนาย เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ และเราเป็นคนบาป เราจึงไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ โดยลำพังเราคงจะ (และควรจะ) ตัวสั่นด้วยความกลัว แต่พระเยซูทรงทำให้เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้ โดยพระองค์ทรงรับแบกความบาปของเรา ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง (1 โครินธ์ 15:3-4) แม้ในขณะนี้ พระเยซูยังคงเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ (โรม 8:34; 1 ทิโมธี 2:5)

พระเยซูทรงเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.