กระจกวิเศษ

วันที่ 18-2-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_180215.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ผู้ที่…มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน – ยากอบ 1:25

อ่าน: ยากอบ 1:19-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 23-24 ; มาระโก 1:1-22

คุณส่องกระจกบ่อยแค่ไหน ผลการศึกษาบางฉบับระบุว่า คนทั่วไปส่องกระจกวันละ 8-10 ครั้ง ผลการสำรวจอีกฉบับบอกว่าอาจมากถึง 60-70 ครั้งต่อวัน ถ้ารวมการมองเห็นเงาตัวเองในหน้าต่างร้านค้าหรือจอโทรศัพท์มือถือด้วย

ทำไมเราจึงดูบ่อยขนาดนั้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า เราดูเพื่อสำรวจรูปลักษณ์ตัวเอง โดยเฉพาะก่อนการเจอกันหรือการพบปะสังสรรค์ ถ้ามีอะไรขาดหายไป เราก็อยากจะแก้ไขเสียก่อน เพราะถ้าเราไม่คิดจะแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง เราจะดูไปเพื่ออะไรกัน

อัครทูตยากอบบอกว่า การอ่านหรือฟังพระวจนะโดยไม่ประพฤติตาม ก็เหมือนกับการส่องกระจกแล้วลืมสิ่งที่เห็นไปเสีย (ยก.1:22-24) วิธีที่ดีกว่าคือ ส่องดูให้ชัดและแก้ไขสิ่งที่เห็น ยากอบกล่าวว่า “ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน” (ยก.1:25)

ถ้าเราฟังพระวจนะโดยไม่ทำตาม เราก็ลวงตัวเอง (ยก.1:22) แต่เมื่อเราพิจารณาตัวเองผ่านพระคำพระเจ้า และเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงปลดปล่อยเราจากสิ่งที่คอยขัดขวางเราจากการเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันๆ

พระคัมภีร์คือกระจกที่ทำให้เรามองเห็นตัวเอง
แบบที่พระเจ้ามอง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง