ผู้เยี่ยมเยียน

วันที่ 10-2-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_100215.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคารท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา – มัทธิว 25:36

อ่าน: มัทธิว 25:31-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 8-10 ; มัทธิว 25:31-46

เพื่อนคนหนึ่งถามชายที่เพิ่งเกษียณว่า เขาทำอะไรเมื่อไม่ต้องทำงานเต็มเวลาแล้ว “ผมเป็นผู้เยี่ยมเยียน” ชายคนนั้นตอบ “ผมไปเยี่ยมคนในโบสถ์และชุมชน ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือตามศูนย์ช่วยเหลือ ทั้งคนที่อยู่คนเดียว หรือต้องการเพื่อนคุย และอธิษฐานกับพวกเขา และผมก็ชอบที่ได้ทำอย่างนั้น” เพื่อนผมประทับใจกับเป้าหมายที่ชัดเจน และความห่วงใยผู้อื่นของเขา

ไม่กี่วันก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึง ทรงเล่าเรื่องให้พวกสาวกฟังโดยเน้นถึงความสำคัญของการเยี่ยมเยียนผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ “ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคารท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา” (มัทธิว25:34,36) เมื่อมีผู้กราบทูลว่า “ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำอยู่ในพันธนาคารและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไร” แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำ​แก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำ​กับเราด้วย’ (มัทธิว25:39-40)

เมื่อเราไปเยี่ยมเยียน ผู้รับประโยชน์คือ ผู้ที่เราไปเยี่ยมเยียนและองค์พระเยซู การช่วยและหนุนใจคนคนหนึ่ง เป็นการปรนนิบัติพระเจ้าของเรา

มีใครหรือไม่ที่จะได้รับกำลังใจเพราะคุณไปเยี่ยมเยียนเขาในวันนี้

ความรักเมตตา คือ การเข้าใจในปัญหาของผู้อื่น
และปรารถนาที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง