อย่ากลัวเลย

วันที่ 11-1-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_110115.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว – ลูกา 12:7

อ่าน: ลูกา 12:4-7,22-32

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 27-28 ; มัทธิว 8:18-34

หัวหน้าครอบครัวมนุษย์ถ้ำในการ์ตูนชื่อ กรั๊ก ครู้ด เชื่อว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัย นอกจากถ้ำของเขาเอง ครอบครัวเขานอนรวมกันในเวลากลางคืน เพื่อเขาจะปกป้องได้ เขาคิดว่าลูกสาววัยรุ่นควรเลิกนิสัยชอบผจญภัย เพราะมันอันตราย ภาษิตประจำครอบครัวคือ “อย่าไม่กลัว” หรือพูดง่ายๆว่า “จงกลัวอยู่เสมอ”

ตรงกันข้าม พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์เสมอว่า “อย่ากลัวเลย” พระองค์ตรัสแก่ซีโมน เมื่อทรงเรียกให้เขาติดตามพระองค์ (ลก.5:10) และเมื่อนายธรรมศาลาไยรัสมาหาพระองค์ เพราะลูกสาวกำลังจะตาย พระองค์ทรงให้คำมั่นด้วยคำตรัสเดียวกัน (ลก.8:50)

ในลูกาบทที่ 12 พระเยซูทรงบอกสาวกว่าอย่ากลัว โดยพระองค์ทรงสอนว่าพระเจ้าทรงดูแลพวกเขายิ่งกว่านกกระจาบ (มธ.12:7) และหลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์ พระองค์ตรัสกับหญิงที่มาที่อุโมงค์ว่า “จงยินดีเถิด อย่ากลัวเลย” (มธ.28:9-10)

ความกลัวเกิดขึ้นได้กับทุกคน เรากังวลเกี่ยวกับคนที่เรารัก สิ่งจำเป็นในชีวิต และอนาคตที่เราไม่รู้ เราจะเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าได้อย่างไร พระเจ้าประทานรากฐานให้เราสร้างความเชื่อมั่นในพระองค์ดังนี้ “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า ‘เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย’ พวกเราจึงอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว’ ” (ฮบ.13:5-6)

ความรักของพระเจ้า
ปลดปล่อยเราจากที่คุมขังของความกลัว

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง