ทรงนำข้า

วันที่ 30-12-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_301214.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ทรงนำ​ข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ – สดุดี 23:2

อ่าน: สดุดี 23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เศคาริยาห์ 13-14; วิวรณ์ 21

เมื่อปี 2005 ที่กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี แกะตัวหนึ่งกระโดดจากหน้าผา จากนั้นอีกเกือบ 1,500 ตัวก็กระโดดตามไป สุดท้าย แกะตายไปหนึ่งในสาม แกะพวกนั้นไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จึงหลับหูหลับตาตามตัวอื่นๆ ในฝูงไป

แกะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่ทำให้เรามองเห็นความจำเป็นของการมีผู้นำที่ไว้ใจได้ อิสยาห์บันทึกไว้ว่า เราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะ (อิสยาห์ 53:6) เรามักเดินไปตามใจตัวเอง แต่เราขาดการนำทางที่ถูกต้องจากคนเลี้ยงแกะ

สดุดี 23 อธิบายลักษณะของพระผู้เลี้ยงที่ดีว่า พระองค์ทรงเลี้ยงดูเรา (สดุดี 23:1) ทรงจัดเตรียมตามความจำเป็นฝ่ายร่างกายของเรา (สดุดี 23:2) ทรงสำแดงให้เราเห็นวิธีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (สดุดี 23:3) ทรงฟื้นฟู เล้าโลม รักษา และอวยพรเราอย่างอุดมสมบูรณ์ (สดุดี 23:3-5) และจะไม่ทรงทอดทิ้งเราเลย (สดุดี 23:6)

เป็นความอุ่นใจ ที่ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงนำเราอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคง ผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอ่านพระวจนะ และการอธิษฐาน พระเจ้าทรงเป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้ที่เราต้องการ

เรายอมรับว่า เราต้องการพึ่งพาพระเจ้า ได้ด้วยการกล่าวพร้อมกับผู้เขียนสดุดีว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ”

พระเมษโปดกผู้ทรงวายพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอด
ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ทรงพระชนม์อยู่เพื่อนำเรา

Tags:

One Response

  1. Your post has moved the debate foardrw. Thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง