กำลังพัฒนา

วันที่ 17-12-2014 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ODB_171214.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา – 2เปโตร3:18

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 7-9 ; วิวรณ์ 8

พาโบล คาซัลส์ ถือเป็นนักเชลโลที่เก่งหาตัวจับยาก ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เขายังคงเล่นเชลโลอยู่แม้อายุเกือบร้อยปีแล้ว นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งถามว่า “ท่านคาซัลส์ครับ ท่านอายุ 95 ปี และเป็นนักเชลโลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำไมท่านจึงยังต้องฝึกถึงวันละ 6 ชั่วโมง”

คาซัลส์ตอบว่า “เพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ายังพัฒนาได้อยู่เรื่อยๆ”

เป็นทัศนคติที่น่านับถือจริงๆ เราที่เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ ก็ไม่ควรพอใจและคิดว่าเราได้บรรลุจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จด้านจิตวิญญาณแล้ว แต่ให้เรายังคง “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 ปต.3:18) พระเยซูทรงเตือนเราใน ยอห์น 15:16 ว่าพระองค์ทรงเลือกเราให้ “ออกไปและเกิดผล” ผลของการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์คือการเกิดผลต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิตของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก” (ยน.15:5)

ขณะที่เราเติบโตขึ้นและสัตย์ซื่ออยู่ เพื่อจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่เรารักและรับใช้ เรามั่นใจได้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้น “การดี” ไว้ในเราแล้ว จะทรงให้ดำเนินต่อไปจนถึงสุดปลายในวันที่พระคริสต์เสด็จกลับมา (ฟป.1:6)

กิจการซึ่งไม่อาจมองเห็นที่พระเจ้าทรงกระทำในจิตใจของเรา
ทำให้เกิดผลในชีวิตของเรา

Tags:

One Response

  1. พาโบล คาซัลส์ ท่านอายุ 95 ปีแล้ว ฝึกเชลโลถึงวันละ 6 ชั่วโมง”“เพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ายังพัฒนาได้อยู่เรื่อยๆ” อาจารย์อัครสาวกของพระเยซูคริสต์คนหนึ่งได้ว่า[2คร.5:17] เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น และพระเยซูคริสต์ได้ตัสว่า เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ สำหรับคนไม่ใช่คริสเตียน หรือเพิ่งจะเป็นคริสเตียนใหม่ คุณต้องการมีชีวิตใหม่จริงๆ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ และต้องการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คุณจงใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าให้มากที่สุด ด้วยการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรพันธสัญญาของพระเจ้าทุกอาทิตย์ ไปเข้ากลุ่มเซลล์ ไปเรียนพระเรียนพระคัมภีร์ ล้วชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัด สำหรับคริสเตียนเก่า ถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญของการใช้เวลาอยู่พระเจ้ามากพอ คุณจะไม่ได้อะไรจากพระเจ้าเลย อย่าทเป็นเนียนกับพระเจ้า มันไม่ได้ผลหรอก พระเจ้าเห็น พระเจ้ารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง