คริสตมาสแบบยูเครน

วันที่ 16-12-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_161214.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง – ลูกา 2:14

อ่าน: ลูกา 2:6-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6 ; วิวรณ์ 7

ชาวยูเครน มีธรรมเนียมปฏิบัติดี ๆ หลายอย่างในเทศกาลคริสตมาส บางครั้งพวกเขานำเอาฟางมัดเล็ก ๆ มาวางไว้บนโต๊ะอาหาร เพื่อเตือนให้ระลึกถึงรางหญ้าในเมืองเบธเลเฮม อีกส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองสะท้อนเหตุการณ์ในคืนที่องค์พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในโลก มีการกล่าวคำอธิษฐานวันคริสตมาส จากนั้นหัวหน้าครอบครัวจะกล่าวกับทุกคนว่า “พระคริสต์ทรงบังเกิด” สมาชิกครอบครัวจะตอบว่า“พระสิริจงมีแด่พระองค์”

คำพูดเหล่านี้ทำให้ผมคิดถึงภาพทูตสวรรค์บนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเบธเลเฮม ในคืนวันที่พระคริสต์ทรงบังเกิด ทูตองค์นั้นกล่าวว่า “เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด” (ลก.2:11) ชาวสวรรค์ร่วมสรรเสริญว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง” (ลก.2:14)

ข้อความทั้งสองทำให้เราเห็นความหมายอันลึกซึ้งของเทศกาลอันอัศจรรย์นี้ องค์พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาพร้อมการอภัยโทษและความหวัง และพระองค์ทรงสมควรแก่คำสรรเสริญทั้งสิ้นของมนุษย์

ให้ทุกคนที่รู้จักของขวัญประเสริฐแห่งชีวิตนิรันดร์ได้มาร่วมกันส่งเสียงร้องกับเหล่าทูตสวรรค์ว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด”

พระสิริแห่งความรักของพระเจ้า
มองเห็นได้ในการเสด็จมาของพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง