ขาย “ตามสภาพ”

วันที่ 30-11-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_301114.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ – วิวรณ์ 5:9

อ่าน: วิวรณ์ 5:1-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 37-39; 2 เปโตร 2

บ้านที่ประกาศขาย “ตามสภาพ” โดยปกติหมายถึง ผู้ขายไม่สามารถ หรือไม่อยากจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซม หรือตกแต่งให้บ้านดูน่าซื้อการซ่อมแซม หรือการปรับปรุงบ้านเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อหลังจากที่การขายเสร็จสิ้นลง คำว่า “ตามสภาพ” ในวงการอสังหาริมทรัพย์เท่ากับการบอกว่า “ผู้ซึ้อพึงระวัง บ้านหลังนี้อาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก”

พระเยซูสิ้นพระชนม์ และจ่ายราคาสูงสุดเพื่อเราแต่ละคน โดยไม่คำนึงถึงสภาพของเราวิวรณ์ 5 บรรยายถึงสวรรค์ที่ซึ่งมีเพียง “สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด” เท่านั้นที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนออก (วิวรณ์ 5:3-5) พระองค์ทรงปรากฏเป็นพระเมษโปดก ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญในเพลงบทใหม่ “เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ เพื่อถวายแด่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 5:9-10)

พระเยซูคริสต์ทรงเต็มพระทัยที่จะซื้อเราไว้เพื่อพระเจ้า ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง เราถูกซื้อมา “ตามสภาพ” เต็มไปด้วยข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงใหม่ โดยความเชื่อ บัดนี้เราอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์ อยู่ในกระบวนการสร้างขึ้นใหม่เพื่อพระสิริของพระเจ้าดีเหลือเกินที่พระเจ้าทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา และซื้อเรามาอย่างที่เราเป็น

พระเจ้าทรงรู้จักเราทั้งภายใน และภายนอก
ไม่มีการบูรณะใดที่ใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะทรงจัดการได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.