อมานี

วันที่ 28-11-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_281114.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วย ฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรา – 2 ทิโมธี 1:7

อ่าน: 1 ซามูเอล 16:14-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 33-34; 1 เปโตร 5

อมานี ซึ่งหมายความว่า “สันติสุข” ในภาษาสวาฮิลี เป็นชื่อของลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ ที่มีเพื่อนพิเศษ อมานีอาศัยอยู่กับลูกเสือชีตาห์ 2 ตัว ในสวนสัตว์ดัลลัส นักสัตววิทยาได้จัดให้อยู่ด้วยกันเพื่อเสือชีตาห์จะได้เรียนรู้วิธีผ่อนคลายของอมานี เนื่องจากสุนัขค่อนข้างผ่อนคลายในที่สาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอมานีจะเป็น “อิทธิพลในทางสงบ” ให้กับชีวิตของเสือชีตาห์ เมื่อพวกมันใช้ชีวิตด้วยกัน

ดาวิดมีอิทธิพลในด้านการปลอบประโลมในชีวิตของกษัตริย์ซาอูลเมื่อ “วิญญาณชั่ว” ทรมานซาอูล (1 ซามูเอล 16:14) เมื่อมหาดเล็กของซาอูลได้รู้ถึงปัญหาของพระองค์ พวกเขาคิดว่า ดนตรีอาจช่วยให้บรรเทาจากความเจ็บปวดได้ มหาดเล็กคนหนึ่งจึงเรียกตัวดาวิด ผู้ซึ่งมีฝีมือในการดีดพิณให้มาพบ เมื่อใดที่วิญญาณชั่วมาสิงซาอูล ดาวิดก็จะดีดพิณ “ซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นขึ้นและหายดี” (1 ซามูเอล 16:23)

เราโหยหาความชื่นบานและความผาสุก เมื่อชีวิตของเราถูกรบกวนด้วยความโกรธ ความกลัว หรือความเศร้าโศก พระเจ้าในพระคัมภีร์ทรงเป็น “พระเจ้าแห่งสันติสุข” (ฮีบรู 13:20-21) ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ เมื่อใจของเราร้อนรุ่ม หรือกระวนกระวาย ให้เราจดจำว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงกอปรด้วยฤทธิ์ ความรักและการรู้จักบังคับตนเอง (2 ทิโมธี 1:7) อิทธิพลของพระเจ้าในชีวิตของเราสามารถสร้างผลลัพธ์ในทางสงบ อันนำมาซึ่งใจที่สุขสบายและอิ่มเอม

“เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเรา
ที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้” – พระเยซู

Tags:

3 Responses

  1. kanchana

    ขอบคุณพระเจ้า

  2. Pingback: อมานี | Mana Society by มานาประจำวัน

  3. nena

    อาเมน..สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานสันติสุขแก่มนุษยชาติค่ะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.