แม้เล็กน้อยที่สุด

วันที่ 5-11-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_051114.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ – ปฐมกาล 32:10

อ่าน: ปฐมกาล 32:3-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 34-36; ฮีบรู 2

ยาโคบไม่ได้มองว่าตนเองดี เขารู้ว่าเขาย่อยยับเพราะความบาป (ปฐมกาล 32:10) เขารู้ตัวว่าเขาไม่คู่ควรกับพระคุณของพระเจ้า เขาโกงสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาวพี่ชายของเขา (ปฐมกาล 27) และพี่ชายก็เกลียดเขาและยาโคบกำลังกลับไปเผชิญหน้ากับเอซาวอีกครั้ง

“ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุด” ยาโคบ
อธิษฐานใช้คำว่า “เล็กน้อยที่สุด” เพื่อหมายถึงสิ่งที่เล็กน้อยที่สุด “ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้ข้าพระองค์” (โยบ 32:10-11)

เป็นเรื่องแปลกที่เราได้เห็นสองประโยคนี้อยู่คู่กันที่ว่า ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคง…ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้ข้าพระองค์ ยาโคบอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าเมตตา เพราะความหวังของเขา ไม่ได้อิงกับคุณค่าของตัวเขาเอง แต่อยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้า ผู้ทรงเมตตาต่อผู้ที่เข้ามาอยู่แทบพระบาทพระองค์ ความถ่อมใจ และการสำนึกผิด คือกุญแจที่จะเปิดพระทัยของพระเจ้า มีคนกล่าวว่า ท่าทีที่ดีที่สุดในการอธิษฐาน คือการปลดเปลื้องทุกสิ่งจนหมดสิ้น เป็กคร่ำครวญจากส่วนลึก ออกมาจากจิตวิญญาณที่รู้ซึ้งถึงความเลวร้ายของตน

คำอธิษฐานเช่นนั้น มาจากผู้ที่ยอมรับในความบาปผิด และความอดสู
ของเขา แต่ในขณะเดียวกัน ก็มั่นใจในพระคุณของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาสู่
คนบาปผู้ไม่คู่ควร พระเจ้าทรงสดับฟังผู้ที่คร่ำครวญว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด” (ลูกา 18:13)

เหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
จะทรงเป็นผู้ให้อภัยแก่คนบาปหนา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง