ที่หลบภัย

วันที่ 12-10-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_121014.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข – มัทธิว 11:28

อ่าน: มัทธิว 11:25-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 39-40; โคโลสี 4

เมื่อเข้าไปในโบสถ์ที่เมืองกลัง ประเทศมาเลเซีย ผมประหลาดใจกับป้ายที่ต้อนรับเราเข้าสู่อาคาร ซึ่งประกาศว่าที่แห่งนี้คือ “ที่หลบภัยสำหรับผู้แบกภาระหนัก”

สิ่งที่สำแดงถึงพระทัยพระคริสต์มีไม่มากนัก และสิ่งหนึ่งคือการที่คริสตจักรของพระองค์จะเป็นสถานที่ซึ่งภาระถูกยกออก และผู้ที่เหน็ดเหนื่อยได้พัก อันเป็นหัวใจหลักของพันธกิจของพระเยซู เพราะพระองค์ตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

พระเยซูทรงสัญญาว่าจะทรงรับภาระของเราไป และเปลี่ยนเป็นแอกของพระองค์ซึ่งเบากว่า “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)

พระสัญญานี้เป็นจริงโดยพระกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่ว่าภาระที่เราแบกอยู่คืออะไร บ่าอันแข็งแรงของพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์จะรับภาระหนักของเราไป และเปลี่ยนเป็นแอกของพระองค์ซึ่งเบากว่าตามที่ทรงสัญญาไว้

พระคริสต์ ผู้ทรงรักเราด้วยความรักมั่นคง ทรงเข้าใจความทุกข์ยากของเรา และเราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมการพักผ่อนที่เราไม่สามารถหาได้ด้วยตนเอง พระกำลังของพระองค์เพียงพอสำหรับความอ่อนแอของเรา ทรงเป็น “ที่หลบภัยสำหรับผู้แบกภาระหนัก”

พระเจ้าทรงเรียกผู้ที่เหนื่อยล้า
ให้มาพักพิงในพระองค์

Tags:

3 Responses

  1. prasit

    อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง