ประดับธง

วันที่ 7-10-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_071014.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุฉะนั้น ท่านจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก – เอเฟซัส 5:1

อ่าน: เอเฟซัส 5:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 28-29; ฟีลิปปี 3

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงปกครองจักรวรรดิอังกฤษมานานกว่า 60 ปี ราชวงศ์ของพระองค์โดดเด่นด้วยความสูงส่งและสง่างาม พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของพระองค์อย่างหนัก พระองค์จึงทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ด้วยเหตุนี้คุณจึงเข้าใจความสำคัญของธงที่ประดับอยู่เหนือพระราชวังบักกิ้งแฮมได้ เมื่อมีธงประดับอยู่หมายความว่าพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ธงคือการประกาศต่อสาธารณชนว่า สมเด็จพระราชินีฯ ประทับอยู่กับประชาชนของพระองค์

เมื่อผมนึกถึงเรื่องนี้ ก็ฉุกคิดได้ว่า พระเยซูองค์ราชาของเรา ประทับในพระราชวังในใจของเรา ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ “ไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮบ.13:5) นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ แต่ผมสงสัยว่าเมื่อผู้คนรอบข้างสังเกตการดำเนินชีวิตของเรา เขาจะทราบหรือไม่ว่าพระองค์ประทับอยู่ ถ้าพระองค์ทรงอยู่ในเราก็จะมีสิ่งที่สำแดงออกมา ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า เราจะต้อง “เลียนแบบของพระเจ้า” และต้อง “ดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (อฟ.5:1-2) เมื่อเราประพฤติเช่นนั้นแล้ว เราก็จะสำแดง ความปลาบปลื้มใจสันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตน (กท.5:22-23)

ดังนั้น จงประดับธงที่แสดงว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ คือธงแห่งพระคุณ
ความชอบธรรม และความรัก เพื่อผู้อื่นจะเห็นพระองค์ผ่านทางเรา

จงประดับธงแห่งการทรงสถิตของพระคริสต์
เพื่อสำแดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในชีวิตคุณ

Tags:

One Response

  1. วันนี้ชีวิตของคุณกำลังแบบใครอยู่ พระเยซูคริสต์ หรือ ผีมารซาตาน พระเยซูคริสต์ทรงรักเรามาก ทรงเสียสละพระชนม์เพื่อเราได้ คุณรักพระองค์บ้างหรือเปล่า เคยเสียสละอะไรเพื่อพระองค์บ้างไม่โดยที่ยังไม่ได้รับพระพรก่อน และแต่ผมสงสัยว่าเมื่อผู้คนรอบข้างสังเกตการดำเนินชีวิตของเรา เขาจะทราบหรือไม่ว่าพระองค์ประทับอยู่ ถ้าพระองค์ทรงอยู่ในเราก็จะมีสิ่งที่สำแดงออกมา ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า เราจะต้อง “เลียนแบบของพระเจ้า” และต้อง “ดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย”จงประดับธงแห่งการทรงสถิตของพระคริสต์เพื่อสำแดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในชีวิตคุณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง