เปิดเผย

วันที่ 19-9-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

ODB_190914.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์…ข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า” แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ – สดุดี 32:5

อ่าน: ยากอบ 5:16-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 1-3; 2 โครินธ์ 11:16-33

ความขัดแย้งในใจสองอย่างที่ยากที่สุดของเราคือความต้องการเป็นที่รู้จัก กับความกลัวว่าคนอื่นจะรู้จักตน ในฐานะที่เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเราเพื่อให้พระองค์รู้จักและให้คนอื่นรู้จัก แต่เนื่องจากธรรมชาติบาปของเรา เราทุกคนจึงมีความบาปและความอ่อนแอที่เราไม่อยากให้คนอื่นได้รู้ เราใช้คำว่า “ด้านมืด” เมื่อเราพูดถึงชีวิตด้านที่เราเก็บซ่อนไว้ และในสำนวนฝรั่งมีคำที่บอกว่า “ก้าวเท้าข้างที่ดีที่สุดของคุณออกมา” เพื่อส่งเสริมให้คนแสดงด้านที่ดีที่สุดของตน

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่อยากเสี่ยงเปิดเผยตัวตนคือเรากลัวถูกปฏิเสธและถูกเยาะเย้ยแต่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเรา รักเรา และเต็มใจให้อภัยแม้สิ่งเลวร้ายที่สุดที่เราทำ ความกลัวที่จะให้พระเจ้ารู้ก็จะค่อยๆ จางหายไป และเมื่อเราได้พบบรรดาผู้เชื่อที่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการยกโทษกับการสารภาพบาป เราจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะสารภาพบาปต่อกันและกัน (ยากอบ 5:16)

ชีวิตที่มีความเชื่อไม่ใช่เรื่องของการแสดงส่วนดีของเราออกมาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการหันด้านมืดเข้าหาแสงสว่างของพระคริสต์โดยการสารภาพต่อพระเจ้าและต่อกันและกัน แล้วเราจะได้รับการรักษาเยียวยาและดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพเพราะเราได้รับการอภัยโทษแล้ว

เสียงของบาปอาจเป็นเสียงที่ดัง
แต่เสียงแห่งการอภัยย่อมดังกว่า – ดี. แอล. มูดี้

Tags: , ,

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง