เกิดมาเพื่อช่วยชีวิต

วันที่ 11-9-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_110914.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก – มาระโก 10:45

อ่าน: มาระโก 10:35-45

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 10-12; 2 โครินธ์ 4

ซินเธีย ออตโต ทำหน้าที่ดูแลสุนัขกู้ภัยตั้งแตที่มีผู้ก่อการร้ายโจมตีและตึกแฝดในเมืองนิวยอร์คถล่มเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 หลายปีต่อมา เธอได้ก่อตั้งศูนย์สุนัขกู้ภัยที่ทำการฝึกลูกสุนัขให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุร้ายต่างๆ

ออตโตพูดถึงสัตว์กู้ภัยเหล่านี้ว่า “สมัยนี้สุนัขถูกนำมาใช้ในงานหลายด้าน… และพวกมันช่วยชีวิตคนได้” ออตโตกล่าวว่า วันหนึ่งลูกสุนัขเหล่านี้จะได้ช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันเป็นอันตรายถึงชีวิต พวกมัน “เกิดมา” เพื่อช่วยเหลือคนอื่น

พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ผู้บังเกิดมาเพื่อช่วยมนุษยชาติจากโทษทัณฑ์ของความบาปสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดที่เคยเกิดขึ้นในโลก เมื่อสองพันปีก่อน พระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เมื่อพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงทราบและประกาศว่าทรงบังเกิดมาเพื่อช่วยชีวิต (ยอห์น 12:27) “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” (มาระโก 10:45)

ให้เรายกย่องสรรเสริญพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงมาบังเกิดเพื่อช่วยกู้ทุกคนที่รับเอาความรอดจากพระองค์

พระคริสต์เสด็จมา
เพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหาย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง