พระเยซู ผู้อ่อนสุภาพ

วันที่ 14-9-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_140914.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย – มัทธิว 18:3

อ่าน: มัทธิว 18:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 19-21; 2 โครินธ์ 7

าร์ลส์ เวสลี่ย์ (1707-1788) เป็นนักประกาศคณะเมโธดิสท์ ที่ประพันธ์บทเพลงนมัสการและบทกลอนทางศาสนามากกว่า 9,000 บท เช่น “อยากมีสักพันลิ้นร้องบรรเลง” เป็นบทเพลงนมัสการที่ยิ่งใหญ่ บทกลอน “องค์พระเยซูสุภาพและอ่อนโยน” ที่ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 1742 เป็นคำอธิษฐานของเด็กที่สรุปสาระสำคัญว่าเราทุกคนควรแสวงหาพระเจ้าด้วยความเชื่อศรัทธาอย่างเรียบง่าย จริงใจ

พระเมษโปดกคือพระคริสต์
ข้าขอมอบชีวิตแด่พระองค์
โปรดปั้นแต่งเป็นตามพระประสงค์
ขอเสด็จโดยตรงมาสู่ใจ

เมื่อสาวกของพระเยซูเถียงกันเรื่องตำแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูทรง “เรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา แล้วตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย” (มัทธิว 18:2-3)

มีเด็กไม่กี่คนที่จะแสวงหาตำแหน่งและอำนาจ พวกเขาต้องการการยอมรับและความมั่นคง พวกเขาจะตามติดผู้ใหญ่ที่ให้ความรักและดูแลพวกเขา พระเยซูไม่เคยเพิกเฉยต่อเด็กๆ

ช่วงสุดท้าย ในบทกลอนของเวสลีย์ สื่อความปรารถนาแบบเด็กๆ ที่อยากจะเป็นเหมือนพระเยซู “ฉันจะร้องสรรเสริญองค์พระเจ้า ปรนนิบัติทุกค่ำเช้า แสนสุขี เพื่อให้โลกได้เห็นได้รู้ดี ว่าพระคริสต์ทรงฤทธิ์อยู่ภายใน”

ความศรัทธาฉายสว่างชัดที่สุดในหัวใจแบบเด็ก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง