เมืองลี้ภัย

วันที่ 1-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_010814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ -สดุดี59:16

อ่าน: สดุดี 59:10-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 57-59; โรม 4

เมื่อเราไปถึงเมืองหนึ่งในออสเตรเลีย เราเห็นป้ายต้อนรับที่เขียนว่า “เราต้อนรับทุกท่านที่แสวงหาที่หลบลี้หนีภัย” การต้อนรับแบบนี้สะท้อนแนวคิดของเมืองลี้ภัยในพระคัมภีร์เดิมในยุคพันธสัญญาเดิม เมืองลี้ภัย (กดว.35:6) มีไว้เพื่อเป็นที่พักพิงอันปลอดภัยสำหรับผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา และต้องการการปกป้อง พระเจ้าทรงให้ตั้งเมืองเหล่านี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ลี้ภัยดังกล่าว

กระนั้น แนวคิดนี้ ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับคนอิสราเอลในยุคโบราณเท่านั้น แต่เมืองลี้ภัยยังสะท้อนถึงพระทัยของพระเจ้าสำหรับทุกๆ คนพระเจ้าพระองค์เองทรงปรารถนาจะเป็นที่พักพิงอันปลอดภัยและเมืองลี้ภัยของเรา ในยามที่เราล้มเหลว เจ็บปวดใจ และพบกับความสูญเสียสดุดี 59:16-17 กล่าวว่า “แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์”

สำหรับทุกคนที่จิตใจชอกช้ำ “เมืองลี้ภัย” ของเราไม่ใช่สถานที่ เมืองลี้ภัย
ของเราเป็นบุคคล คือพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์ ขอให้
เราได้พบที่ลี้ภัย และพักสงบในพระองค์

เราพบที่ลี้ภัยได้ในพระคริสต์ผู้เป็นพระศิลา

Tags:

One Response

  1. Pingback: ที่ลี้ภัยสำหรับใจที่ชอกช้ำ | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง