อำนาจของความเรียบง่าย

วันที่ 11-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_110814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มีธรรมาจารย์คนหนึ่ง เมื่อมาถึง และ…ทูลถามพระองค์ว่า “ธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวง” – มาระโก 12:28

อ่าน: มาระโก 12:28-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 81-83; โรม 11:19-36

มีไม่กี่คนที่ใช้เวลาศึกษาระเบียบเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากรสหรัฐฯ และซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก นิตยสารฟอร์บรายงานว่า ในปี 2013 ประมวลกฏหมายภาษีประกอบไปด้วยข้อความกว่าสี่ล้านคำ ที่จริงกฎหมายภาษีกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจนแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังดำเนินการด้วยความยากลำบาก ความซับซ้อนของระเบียบเป็นภาระอันใหญ่หลวง

ผู้นำศาสนาของอิสราเอลในสมัยก่อน ทำอย่างเดียวกันนี้ในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าพวกเขาทำให้ยุ่งยากซับซ้อนด้วยกฎระเบียบต่างๆ ข้อบังคับศาสนาที่เป็นภาระมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในบัญญัติของโมเสส ยังต้องเพียรพยายามทำความเข้าใจกับแก่นแท้ เมื่อธรรมจารย์คนหนึ่งทูลถามพระเยซูว่า ธรรมบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงตอบว่า “พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน และธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มี” (มาระโก 12:30-31)

บัญญัติของโมเสสนั้นเป็นภาระหนัก แต่ความเชื่อในพระคริสต์นั้นเรียบง่าย และ “แอกของเราก็เบา” (มัทธิว 11:30) ที่เบาเพราะว่า พระเจ้าทรงยินดีที่จะประทานความรักและการอภัยโทษให้กับเรา บัดนี้ พระองค์ทรงทำให้เราสามารถรักพระองค์ และเพื่อนบ้านของเรา

ความรักของพระเจ้าในจิตใจของเรา
ทำให้เรารักพระองค์และรักผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.