มีใครร้องเพลงอยู่ไหม?

วันที่ 17-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_170814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

[อดกลั้น]ต่อกันและกันด้วยความรัก จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติ-ภาพเป็นพันธนะ[อดกลั้น]ต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ – เอเฟซัส 4:2-3

อ่าน: ยอห์น 17:20-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 97-99; โรม 16

ห่างไกลออกไป 320 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกคริส แฮดฟิลด์ นักบินอวกาศและผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติชาวแคนาดา ร่วมร้องเพลงกับกลุ่มนักเรียนในสถานีบนพื้นโลกชื่อเพลง “มีใครร้องเพลงอยู่ไหม” ซึ่งแต่งโดยแฮดฟิลด์ และ เอ็ด โรเบิร์ตสัน

ฉันชอบท่อนที่ร้องว่า “เธอไม่อาจสร้างเส้นแบ่งใดๆ จากบนนี้ได้” แม้ว่า มนุษย์เราจะวาดเส้นมากมายเพื่อแบ่งเราออกจากคนอื่นๆ ทั้งทางสัญชาติ เชื้อชาติ หรือแนวคิด เพลงนี้ทำให้ฉันระลึกได้ว่า พระเจ้ามิได้ทรงแบ่งแยกแบบนั้น สิ่งสำคัญสำหรับพระเจ้า คือ เรารักพระองค์และรักซึ่งกันและกัน (มาระโก 12:30-31)

พระบิดาต้องการให้ครอบครัวของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน เราไม่อาจบรรลุสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำ หากเราไม่ยอมคืนดีกับผู้อื่นในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขน ทรงทูลวิงวอนพระเจ้าให้รวมสาวกของพระองค์เป็นหนึ่งเดียว “เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์ คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย” (ยอห์น 17:21)

การร้องเพลงแสดงถึงความเป็นเอกภาพเมื่อเราเห็นพ้องกันในคำร้อง และทำนอง ทั้งยังทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในสันติสุข ประกาศฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านการสรรเสริญ และสำแดงพระสิริของพระเจ้าต่อโลกนี้

การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ไม่มีวันล้าสมัย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.