มากกว่าการรอคอย

วันที่ 25-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_250814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดา – ยอห์น 16:16

อ่าน: กิจการ 1:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 119:1-88; 1 โครินธ์ 7:20-40

ฉันไม่รู้ว่า ที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไร แต่เมื่อฉันต้องโทรไปแจ้งช่างให้มาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทมักจะบอกว่า “ช่างจะไปถึงในช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับ” ฉันไม่รู้ว่าช่างจะมาถึงเมื่อไหร่ ฉันจึงได้แต่เฝ้ารอ

พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะจากพวกเขาไปในไม่ช้า และพวกเขาต้องรอคอยพระองค์เสด็จมา “ต่อไปอีกหน่อย” (ยอห์น 16:16) หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พวกเขาได้เห็นพระองค์อีกครั้งและหวังว่า ครั้งนี้พระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์ขึ้นในโลกนี้ แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์” (กิจการ 1:7) พวกเขาต้องรอนานออกไปอีก

แต่พวกเขาต้องทำมากกว่าแค่เฝ้ารอคอยพระเยซูทรงสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ให้ “เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) และพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขามีฤทธิ์เดชในการทำสิ่งนี้

เรายังคงรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู และภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราปีติยินดีที่จะบอกผู้อื่นให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดบอกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราผ่านทางการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์และบอกว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมา

จงเฝ้ารอ และเป็นพยาน
จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง