ภาพของความถ่อมใจ

วันที่ 28-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_280814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม – ยากอบ 4:6

อ่าน: ยอห์น 13:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 123-125; 1 โครินธ์ 10:1-18

ระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ ผมและภรรยาไปร่วมนมัสการในคริสตจักรแห่งหนึ่ง ผู้ร่วมนมัสการพยายามจำลองเหตุการณ์ของพระเยซูกับเหล่าสาวกในคืนก่อนที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน ช่วงหนึ่งของการประชุมนมัสการ ผู้รับใช้คริสตจักรได้ล้างเท้าให้กับอาสาสมัครบางคนขณะที่ผมมองดู ผมสงสัยว่าในยุคนี้แบบไหนจะเป็นการถ่อมใจมากกว่ากัน ระหว่างการล้างเท้าให้ผู้อื่น กับการยอมให้ผู้อื่นล้างเท้าคุณ ทั้งผู้ที่ปรนนิบัติ และผู้ที่รับการปรนนิบัติ ได้แสดงให้เห็นภาพของความถ่อมใจอย่างชัดเจน

เมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกัน (ยอห์น 13:1-20) พระเยซูทรงสำแดงถึงการรับใช้ที่ถ่อมใจด้วยการล้างเท้าสาวกของพระองค์ แต่ซีโมนเปโตรขัดขืน ทูลว่า “พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้”พระเยซูตรัสตอบเขาว่า“ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้” (ยอห์น 13:8) การล้างเท้าให้กับสาวกไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรม แต่ยังเป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องได้รับการชำระล้างจากพระคริสต์ การชำระล้างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเต็มใจที่จะถ่อมใจลงต่อหน้าพระผู้ช่วยให้รอด

ยากอบเขียนไว้ว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6) เมื่อเราได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็รับรู้พระคุณของพระองค์ ผู้ซึ่งถ่อมพระองค์ลงจนถึงความมรณาที่กางเขน (ฟีลิปปี 2:5-11)

ท่าทางอันทรงพลังที่สุดบนโลกนี้คือ
การคุกเข่าลงจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าแห่งจักรวาล

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.