การนำทางฝ่ายวิญญาณ

วันที่ 26-8-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260814.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ – สดุดี 119:105

อ่าน: สดุดี 119:97-106

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 119:89-176; 1 โครินธ์ 8

หนังสือเส้นแวง ของดาวา โซเบล กล่าวถึงอุปสรรคที่กะลาสียุคแรกต้องเผชิญ พวกเขาสามารถคำนวณหาเส้นรุ้งทางเหนือหรือใต้ของเส้นศูนย์สูตร โดยอาศัยความยาวของวันหรือความสูงของดวงอาทิตย์ แต่การคำนวณเส้นแวงทางตะวันออกหรือตะวันตก ยังคงยุ่งยาก ซับซ้อนและไม่เที่ยงตรง จนกระทั่ง จอห์น แฮริสัน ช่างทำนาฬิกาชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์นาฬิกาโครโนมิเตอร์ มารีน เป็น “นาฬิกาซึ่งบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงแม่นยำ จากเมืองท่าไปจนถึงทุกมุมโลก” จึงทำให้กะลาสีเรือสามารถกำหนดเส้นแวงได้

เมื่อเราเดินเรืออยู่ในทะเลแห่งชีวิต เราก็มีเครื่องนำทางฝ่ายวิญญาณที่เชื่อถือได้ นั่นคือ พระคัมภีร์ ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ” (สดุดี 119:97) ท่านกล่าวถึงการใคร่ครวญทิศทางของพระเจ้าในแต่ละวัน “เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์” (สดุดี 119:99) ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระเจ้า “ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์สาบานและยืนยันไว้ว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์” (สดุดี 119:106)

เหมือนกะลาสีเรือในยุคเก่า เราต้องการการนำทางที่เที่ยงตรงแน่วแน่
เพื่อช่วยเราให้พบทางของเรา และยังอยู่ในทางนั้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ
เราแสวงหาพระเจ้าวันต่อวัน ด้วยใจที่เปิดออก และวิญญาณที่เต็มใจที่จะ
กล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็น
ความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” – DCM

เมื่อมีพระเจ้าเป็นต้นหน
คุณก็มุ่งไปถูกทิศทาง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง