เส้นแสดงการเติบโต

วันที่ 5-7-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_050714.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา – 2 เปโตร 3:18

อ่าน: 2 เปโตร 3:10-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 30-31; กิจการ 13:26-52

ถ้าครอบครัวของฉันต้องย้ายออกจากบ้านที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้ ฉันอยากจะถอดเอาประตูห้องอาหารไปด้วย ประตูนั่นมีความหมายพิเศษ เพราะทำให้เห็นว่าลูกๆ ของฉันโตขึ้นแค่ไหนตลอดเวลาหลายปี ทุกๆสองสามเดือน ฉันกับสามีจะให้ลูกยืนชิดประตูแล้วเอาดินสอขีดเส้นเหนือศีรษะของลูก เส้นแสดงการเติบโตนี้ทำให้เห็นว่าลูกสาวของเราสูงขึ้นถึง 4 นิ้วภายในปีเดียว

การเติบโตขึ้นทางกายภาพเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต และการเติบโตอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรพยายาม คือ การจำเริญด้านจิตวิญญาณเพื่อจะเป็นเหมือนพระคริสต์ เปโตรหนุนใจผู้เชื่อให้ “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้เรื่องพระเยซู” (2 เปโตร 3:18) ท่านบอกว่าการเติบโตในความเชื่อเป็นการเตรียมรับการกลับมาของพระคริสต์ เปโตรต้องการให้พระเยซูกลับมาพบว่าผู้เชื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบและชอบธรรม (2 เปโตร 3:14) ท่านเห็นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณจะป้องกันผู้เชื่อจากคำสอนที่บิดเบือนความหมายของพระวจนะและชักนำคนให้หลงไป (2 เปโตร 3:16-17)

แม้ในเวลาที่เรารู้สึกท้อใจหรือห่างไกลจากพระเจ้า ให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้จำเริญขึ้นในความเชื่อ โดยทำให้เรายิ่งเป็นเหมือนพระบุตรมากขึ้น พระคำของพระองค์ย้ำกับเราว่า “พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 1:6) – JBS

การเติบโตฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องอาศัย
พระวจนะของพระเจ้าที่เป็นอาหารแข็ง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง