เวลาของความไม่แน่นอน

วันที่ 8-7-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_080714.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ – ฟีลิปปี 4:7

อ่าน: ฟีลิปปี 4:6-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 36-37; กิจการ 15:22-41

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน คนมากมายต้องตกงาน พี่เขยของฉันก็เป็นคนหนึ่ง พี่สาวเขียนมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังและบอกว่าถึงแม้อะไรๆ จะไม่แน่นอน แต่พวกเขากลับรู้สึกสงบเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลพวกเขา

ผู้ที่เชื่อในพระเยซูมีสันติสุขได้แม้ในท่ามกลางความไม่แน่นอน เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงรักลูกของพระองค์และจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับเรา (มัทธิว 6:25-34) เราสามารถนำความวิตกกังวลทั้งปวงมาหาพระองค์ด้วยท่าทีแห่งการขอบพระคุณ เชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นและสันติสุขให้เรา (ฟีลิปปี 4:6-7)

อัครทูตเปาโลบันทึกไว้ว่า “แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี4:7) คำว่า สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทำให้รู้ว่าเราไม่สามารถอธิบายได้ แต่เราสามารถรับประสบการณ์แห่งสันติสุขนั้นได้ ขณะที่พระเจ้าทรงปกป้องจิตใจและความคิดของเรา

สันติสุขของเรามาจากความมั่นใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงดูแลทุกสิ่งอยู่ พระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานการปลอบประโลมที่ทำให้เราสงบ เติมเราให้เต็มด้วยความหวัง และทำให้เราผ่อนคลายได้แม้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและปัญหา – PFC

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์ – อิสยาห์ 26:3

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.