วันแห่งการพึ่งพา

วันที่ 4-7-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_040714.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย – ยอห์น 15:5

อ่าน: ยอห์น 15:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 28-29; กิจการ 13:1-25

ในประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันชาติ มีการกินเลี้ยงฉลอง ชายหาดคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ในเมืองมีขบวนแห่ การแสดงดอกไม้ไฟ ปิคนิค และการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ทั้งหมดนี้เพื่อระลึกถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ซึ่งเป็นวันที่อาณานิคม 13 รัฐในอเมริกาประกาศอิสรภาพ

อิสรภาพเป็นสิ่งที่คนทุกวัยปรารถนา ซึ่งหมายถึง “การเป็นไทจากการควบคุม อิทธิพลการสนับสนุนค้ำจุน และความช่วยเหลือของผู้อื่น” จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กวัยรุ่นมักพูดถึงการมีอิสระ ผู้ใหญ่ก็ตั้งเป้าที่จะมี “อิสรภาพทางการเงิน” คนสูงอายุก็ต้องการรักษาอิสรภาพของตนเองไว้ ฟังดูเหมือนอิสรภาพน่าจะเป็นสิ่งที่ดี

การแสวงหาอิสรภาพทางการเมืองหรืออิสรภาพส่วนบุคคลเป็นคนละเรื่องกับความกล้าไขว่คว้าหาอิสรภาพฝ่ายวิญญาณซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเราต้องตระหนักและยอมรับว่าโดยส่วนลึกแล้วจิตวิญญาณของเราต้องการการพึ่งพาพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 15:5)

เราไม่อาจพึ่งพาตนเองได้ เราต้องพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงวายพระชนม์เพื่อให้เราเป็นไท พึ่งพาอย่างเต็มตัวและตลอดไป ทุกๆ วันของเราคือ “วันแห่งการพึ่งพา” – BC

เรามีกำลังมากที่สุด
เมื่อเราพึ่งพาในพระกำลังของพระเจ้า

Tags:

One Response

  1. ชื่อเพลงอะไร เพราะจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง