จริงหรือโกหก?

วันที่ 19-7-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_190714.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระองค์ยังคงเดิม และปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุด – สดุดี 102:27

อ่าน: สดุดี 102:18-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 23-25; กิจการ 21:18-40

คุณปู่ของผมชอบเล่าเรื่อง และผมก็ชอบฟังท่านมีเรื่องเล่าอยู่สองแบบ “เรื่องโกหก” เป็นเรื่องที่มีความจริงเพียงเล็กน้อย ซึ่งเปลี่ยนไปทุกครั้งที่นำมาเล่าใหม่ ส่วน “เรื่องจริง” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูลไม่เปลี่ยนเมื่อมีการเล่าซ้ำอีก วันหนึ่งคุณปู่เล่าเรื่องที่ดูเหมือนห่างไกลความเป็นจริงมาก ผมจึงร้องว่า “เรื่องโกหก” แต่คุณปู่ยืนยันว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง แม้ท่านเล่าอีกก็เหมือนเดิมทุกครั้งผมก็ยังไม่เชื่อเพราะเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปจากเรื่องธรรมดา

วันหนึ่งขณะที่ผมฟังรายการวิทยุ ได้ยินนักจัดรายการเล่าเรื่องที่ยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องที่ปู่เล่า ทันใดนั้นเรื่อง “โกหก” กลับกลายเป็น “เรื่องจริง” เวลานั้นผมรู้สึกคิดถึงท่านและทำให้ผมเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ในสายตาของผมมากขึ้นไปอีก

เมื่อผู้เขียนสดุดีเขียนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง (สดุดี 102:27) ท่านกำลังทำให้เราอุ่นใจเช่นกัน คือพระเจ้าทรงเชื่อถือได้ถ้อยคำอย่างเดียวกันนี้มีเขียนไว้อีกใน ฮีบรู 13:8 ว่า “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล” สิ่งนี้ทำให้เรามีกำลังใจสู้กับการทดลองในชีวิตประจำวัน และเตือนเราว่าพระเจ้าผู้ที่เราเชื่อถือได้และไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ทรงปกครองอยู่เหนือความวุ่นวายต่างๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา – RK

เมื่อเผชิญพายุ จงให้พระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
สัมผัสจิตใจของคุณด้วยสันติสุขของพระองค์

Tags:

2 Responses

  1. God’s word never fail even the earth shaken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง