เดินเร็วที่สุดในโลก

วันที่ 21-6-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_210614

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์และมารีย์ก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วย – ลูกา 10:39

อ่าน: ลูกา 10:38-42

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 3-5; กิจการ 5:22-42

ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราความเร่งรีบของชีวิตในเมืองต่างๆ ใน 32 ประเทศระบุว่า คนที่เร่งรีบที่สุดอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 10:55 วินาทีในการเดิน 18.5 เมตร เทียบกับชาวเมืองนิวยอร์คที่ใช้เวลา 12 วินาทีและชาวเมืองแบลนไทร์ประเทศมาลาวีในอัฟริกาที่ใช้เวลา 31:60 วินาที

แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ข้อมูลการศึกษานี้เปิดเผยว่า ความเร็วในการเดินได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และถ้าความเร็วในการเดินเป็นตัวบ่งบอกอัตราความเร่งรีบของชีวิต ก็แสดงว่าเรายุ่งกว่าแต่ก่อนมาก

คุณกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายของชีวิตเร่งรีบหรือไม่? ลองหยุดแล้วใคร่ครวญพระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสแก่มาร์ธาว่า “เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41-42)

พระเยซูทรงใช้คำพูดที่อ่อนโยน พระองค์ไม่ได้ตำหนิมาร์ธาที่อยากต้อนรับอย่างดี แต่ทรงเตือนสติเธอเรื่องลำดับความสำคัญ มาร์ธากังวลกับสิ่งที่ต้องทำมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ เธอจึงมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำสิ่งดีจนไม่ได้ใช้เวลานั่งลงที่เบื้องพระบาทพระเยซู

เมื่อเราเพียรพยายามที่จะเกิดผลเพื่อพระเจ้า ขอให้เราจำไว้ว่า สิ่งที่เราควรคำนึงถึง คือ การได้ใช้เวลากับองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา – PFC

พระเยซูทรงต้องการสามัคคีธรรมกับเรา
มากกว่าที่เราต้องการจะสามัคคีธรรมกับพระองค์เสียอีก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง