มุมมองจากบั้นปลาย

วันที่ 3-6-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_030614

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง – โรม 8:28

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-3, 11-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 19-20; ยอห์น 13:21-38

กิจการสำนักพิมพ์ที่เคยให้ผลกำไรของริชาร์ด เลอมิยุกซ์ล้มละลายภายในปีเดียวไม่นาน ทรัพย์สมบัติของเขาก็หมดไป เขากลายเป็นคนซึมเศร้า ในที่สุด เลอมิยุกซ์ก็เริ่มติดสุราครอบครัวก็ทอดทิ้ง ในเวลาที่ชีวิตตกต่ำที่สุดเขาเป็นคนไร้บ้าน แตกสลายและอนาถา แต่ในช่วงเวลานั้นเองที่เขาหันมาหาพระเจ้า ต่อมาเขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้

ชาวอิสราเอลได้เรียนรู้บทเรียนฝ่ายวิญญาณอันล้ำค่า เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาทนทุกข์เนื่องจากการไม่มีที่อยู่ ความไม่แน่ใจ และอันตราย ความยากลำบากเหล่านี้ทำให้พวกเขาถ่อมใจ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-18)

พวกเขาได้เรียนรู้ว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาหิวพระองค์ประทานมานา เมื่อพวกเขากระหายพระองค์ประทานน้ำออกมาจากหิน พระเจ้าทรงสอนพวกเขาว่า แม้ในยามยากลำบาก พระองค์ก็จะทรงอวยพรพวกเขา (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1) ในที่สุด ชาวอิสราเอลได้เรียนรู้ว่าการประสบความทุกข์ยากไม่ได้แปลว่าถูกทอดทิ้ง โมเสสเตือนพวกเขาว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารมาตลอด 40 ปี (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2)

เมื่อเราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้าย เราสามารถมองหาบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในความยากลำบาก บทเรียนที่จะช่วยให้เราพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง และเพื่อพระเกียรติของพระองค์ (โรม 8:28) – JBS

เราจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
เมื่อเรามองด้วยมุมมองจากสวรรค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง