ซ่อมแซม

วันที่ 23-6-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230614.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

[ท่าน]ได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า – โคโลสี 3:10

อ่าน: โคโลสี 3:8-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 9-10; กิจการ 7:1-21

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการพยายามซ่อมแซมงานศิลปะชิ้นเอกที่เสียหายหรือเสื่อมไปตามกาลเวลา แม้ทักษะขั้นสูงนี้จะช่วยรักษาผลงานต้นฉบับของศิลปินไว้ได้หลายชิ้น แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับผลงานของศิลปินอัจฉริยะหลายชิ้นเช่นกัน รวมทั้งรูปปั้นกรีกโบราณและภาพวาดของดาวินชีอย่างน้อยสองภาพ

ในจดหมายของเปาโลถึงคริสเตียนในเมืองโคโลสี กล่าวถึงการซ่อมแซมที่เป็นไปไม่ได้เลยในโลกศิลปะ คือ การซ่อมแซมประชากรของพระเจ้า เปาโลเขียนว่า “ท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า” (โคโลสี 3:9-10) นี่ไม่ใช่การพยายามซ่อมแซมผลงานของศิลปินที่จากโลกนี้ไปแล้ว แต่เป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ทรงสร้างและให้ชีวิตใหม่แก่เราในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ การให้อภัยของพระเจ้าทำให้ชีวิตเรามีสีสันสดใส และพระคุณของพระองค์ทำให้พระประสงค์ของพระองค์ที่เหมือนลายเส้นในชีวิตของเราคมชัดขึ้น

ผืนผ้าใบชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์อันชำนาญขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงทราบว่าทรงสร้างเราให้เป็นใครและเป็นอะไร เราจะสกปรกหรือเสียหายด้วยบาปหนักเพียงใด ยังมีหวังที่จะซ่อมแซมและฟื้นฟูเสมอ พระองค์ผู้ทรงเป็นศิลปินเอกทรงพระชนม์และกำลังทำงานอยู่ภายในเรา – DCM

พระเยซูทรงเชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมแซม

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง