มองให้ชัด

วันที่ 20-5-2014 • บทความ • nitiwat • ไม่มีความคิดเห็น »

โดย นิธิวัทน์ โพธิ์ทอง

ถ้าใครได้มีโอกาสรับชมโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบดิจิตอลแล้ว คงรับรู้ได้ถึงความคมชัดของภาพที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน จนบางคนถึงกับออกปากว่า กลับไปดูทีวีแบบเก่าไม่ได้อีกแล้ว

นอกจากทีวีดิจิตอลแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราสามารถรับชมได้ด้วยคมชัดแบบ HD ทั้งภาพและเสียง นั่นคือ “ความผิดของผู้อื่น” ในมัทธิว 7:3 ได้ยืนยันในเรื่องนี้ “เหตุ​ไฉน​ท่าน​มองดู​ผง​ที่​ใน​ตา​พี่น้อง​ของ​ท่าน แต่​ไม้​ทั้ง​ท่อน​ที่​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน ท่าน​ก็​ไม่​รู้สึก”

555352_45592740

บ่อยครั้งเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ หรือ ฟังเทศนา แทนที่เราจะย้อนกลับมาสำรวจตัวเอง เรากลับเห็นใบหน้าของใครบางคนที่เราไม่ชอบหน้าลอยขึ้นมา พร้อมกับความรู้สึกที่ว่า “อยากให้เขาได้มาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ซะจริงๆ” เรามีแนวโน้มที่จะตาบอดในเรื่องความผิดของตัวเอง เหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เหตุ​ไฉน​ท่าน​จะ​กล่าว​แก่​พี่
น้อง​ว่า ‘ให้​เรา​เขี่ย​ผง​ออกจาก​ตา​ของ​เธอ’ แต่​ที่​จริง​ไม้​ทั้ง​ท่อน​มี​อยู่​ใน​ตา​ของ​ท่าน​เอง” (มัทธิว 7:4)

ก่อนที่เราจะนึกถึงความผิดพลาดของผู้อื่น หรือพยายามจะจับผิดใคร ขอให้เรา “ชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของเราก่อน” (มัทธิว 7:5) โดยการสำรวจตัวเอง ทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ เพื่อเราจะมองเห็นได้ชัด ในสิ่งด้อยที่เราควรปรับปรุงและในสิ่งดีที่เราควรขอบพระคุณ

พระคัมภีร์เป็นกระจกที่พระเจ้ามอบให้เราใช้ส่องตัวเอง ไม่ใช่ผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง