สุขภาพใจ

วันที่ 6-5-2014 • Animation • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

จากบทความมานาประจำวัน – เรื่องหัวใจ

Tags:

One Response

  1. ฮิบรู 6:19 ความหวังที่เรายึดนั้น เป็นเสมือน “สมอ” ที่แน่และมั่นคงของจิตใจ … http://www.youtube.com/watch?v=XTFGtVw0Uog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง