พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตฉัน

วันที่ 3-5-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_030514

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด คือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์-สดุดี107:2

อ่าน: สดุดี 107:1-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 14-15 ; ลูกา 22:21-46

หลังจากการเสียชีวิตของสตีฟ จ็อบส์ ผู้ บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์ในปี 2011 คนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกโพสต์ข้อความไว้อาลัยเขาบนอินเตอร์เน็ต สาระหลัก คือ จ็อบส์เปลี่ยนชีวิตพวกเขา พวกเขามีชีวิตต่างจากเดิมเพราะนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ของจ็อบส์ และพวกเขาอยากแสดงความรู้สึกชื่นชมและ โศกเศร้า หน้าจอของแท็บเล็ตอันหนึ่งเขียนตัวอักษรขนาดใหญ่ว่า iSad (ฉันเศร้า)

ความรู้สึกอยากขอบคุณผลักดันให้เกิดการแสดงความรู้สึก เช่นเดียวกับที่สดุดี 107 เขียนไว้ว่า “ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด คือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์” (สดด.107:2) ประเด็นหลักของสดุดีบทนี้คือ ผู้ที่เผชิญปัญหาอันใหญ่หลวงและได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า บ้างก็เป็นผู้พเนจร หิวโหย และกระหาย (สดด.107:4-5) บ้างก็กบฎต่อพระวจนะของพระเจ้า (สดด.107:10-11) บ้างก็สิ้นปัญญา เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า (สดด.107:26-27) ทุกคนล้วนได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า “ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์” (สดด.107:8,15,21,31)

เมื่อเราพิจารณาถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระคุณของพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูคริสต์ลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา และทรงฟื้นคืนพระชนม์ อีกทั้งการที่พระองค์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไท เราจึงไม่อาจหยุดสรรเสริญพระองค์ และบอกคนอื่นๆว่า พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร!

ความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอด เป็นแรงขับให้เราเป็นพยานต่อผู้อื่น

Tags: ,

One Response

  1. ผู้ที่เผชิญปัญหาอันใหญ่หลวงและได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า บ้างก็เป็นผู้พเนจร หิวโหย และกระหาย (สดด.107:4-5) บ้างก็กบฎต่อพระวจนะของพระเจ้า (สดด.107:10-11) บ้างก็สิ้นปัญญา เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า (สดด.107:26-27) ทุกคนล้วนได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า “ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง