ชื่อที่เหมาะสม

วันที่ 24-5-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_240514

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซู – มัทธิว 1:21

อ่าน: มัทธิว 1:18-25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 22-24; ยอห์น 8:28-59

ชื่อของประเทศอินโดนีเซียในเอเชียตะวัน-ออกเฉียงใต้ มาจากการรวมคำกรีกสองคำเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึง “เกาะ” ชื่อนี้เหมาะสม เพราะว่าประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,500 เกาะบนพื้นที่ 1.95 ล้านตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียจึงเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับประเทศแห่งหมู่เกาะ

ในพระคัมภีร์เราพบว่า บ่อยครั้งมีการตั้งชื่อให้บุคคลต่างๆ บ้างก็ตั้งแต่เกิด บ้างก็ตั้งชื่อใหม่ภายหลัง ซึ่งบ่งบอกเกี่ยวกับบุคคลนั้น หรือลักษณะของเขา ชื่อของบารนาบัสแปลว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ” เขาหนุนน้ำใจผู้คนที่เขา พบอยู่เสมอ ชื่อของยาโคบแปลว่า “เจ้าอุบาย” ได้ปั่นหัวผู้คน และสถานการณ์ต่างๆซ้ำแล้ว ซ้ำเล่าเขาจัดการให้ผู้คนและสถานการณ์เอื้อประโยชน์ต่อความเห็นแก่ตัวของเขา

ไม่มีใครที่ได้รับการตั้งชื่อได้เหมาะสมเท่ากับพระเยซู เมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกกับโยเซฟถึงบุตรที่นางมารีย์กำลังจะให้กำเนิด ทูตสวรรค์กล่าวแก่โยเซฟว่า“แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มัทธิว 1:21)

พระเยซู หมายความว่า “พระผู้ไถ่” ซึ่งบ่งบอกว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ใด และเพราะเหตุใด พระองค์จึงเสด็จมา พระองค์ยังมีพระนามว่า อิมมานูเอล ซึ่งหมายความว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” (มัทธิว 1:23) พระนามของพระองค์เปิดเผยถึงความหวังนิรันดร์ของเรา! – BC

พระนามของพระเยซูเป็นหัวใจของความเชื่อ และความหวังของเรา

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.