ขึ้นสู่ผิวน้ำ

วันที่ 17-5-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_170514

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา – โคโลสี 1:16

อ่าน: โคโลสี 1:15-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 1-3; ยอห์น 5:25-47

มนุษย์มักจะรับเอาความจริงที่มองเห็นและมองไม่เห็นคือทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ ผมคิดถึงสองสิ่งนี้ เมื่อออกไป ล่องเรือชมวาฬนอกชายฝั่งของนิวซีแลนด์ วาฬมักขึ้นมาพักบนผิวน้ำไม่นาน แล้วหายใจลึกๆสองสามครั้ง เมื่อมันหายใจออกจะมีละอองน้ำพ่นออกมาเป็นสาย ก่อนที่จะโผลงทะเลลึกราว 1.6 กิโลเมตร เพื่อหาปลาหมึกเป็นอาหาร

แม้จะมีถิ่นที่อยู่อันอุดมด้วยพืชน้ำ และสัตว์ทะเล แต่วาฬก็ต้องขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนเป็นครั้งคราวมิฉะนั้นมันจะตาย แม้ว่ามันจะรู้เรื่องของโลกเหนือผิวน้ำเพียงเล็กน้อย แต่มันก็ยังต้องขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตรอด

บางครั้งผมเองรู้สึกเป็นเหมือนวาฬ คือผมรับเอาอากาศฝ่ายจิตวิญญาณในช่วงเวลาปกติเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่โลกที่เราอาศัยอยู่ไม่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างสิ่งที่มองเห็นได้ กับสิ่งที่มองไม่เห็น ดังนั้นสิ่งที่ผมทำในฐานะคริสเตียน คือการอธิษฐาน นมัสการ การสำแดงความรักของพระเจ้าแก่ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ขัดสน และผู้ถูกจองจำ จึงเป็นทั้งสิ่งที่ประจักษ์แก่ตา และซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา

พระเจ้าพระองค์เดียวกันนี้ ผู้ทรงสร้างโลกซึ่งเรามองเห็น ทรงค้ำจุนโลกเสมอมา และทรงมีทางให้เราเข้าหาพระองค์ ผู้ที่เราไม่อาจมองเห็นได้ เปาโลเขียนว่า “และพวกท่าน ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆ บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์” (โคโลสี 1:21-22)

ทุกอย่างที่เรากระทำในโลกที่ตามองเห็น เราสัมผัส ดมกลิ่น และมอง เห็นได้ แต่องค์พระผู้สร้างและค้ำจุนสรรพสิ่งก็ยังทรงให้เรามีทางที่จะได้รับลมหายใจฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นและขาดไม่ได้ – PY

ลูกของพระเจ้าเข้าเฝ้าที่บัลลังก์ของพระเจ้าได้เสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.