คริสเตียนกับสงกรานต์

วันที่ 11-4-2014 • April2014, บทความ • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

1108665_92316393

การที่ถือเอาวันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น เริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนฤดูหนาวของประเทศอินเดียทางภาคเหนือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ และในช่วงเดือนเมษายน ประชาชนคนไทยก็ว่างเว้นจากการทำไร่ไถนา จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ มีการละเล่นสนุกสนานกันสืบต่อกันมาทั่วทุกหัวระแหงของไทย พม่า เขมรและลาว เพราะต่างก็ได้รับประเพณีนี้มาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน

ส่วนระยะเวลาของสงกรานต์นั้นตามปกติมี 3 วัน โดยถือเอาวันที่ 13 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนวันที่ 14-15 เมษายนนั้นเป็นวันเล่นสนุก และงดทำการงานโดยทั่วไป

ส่วนการรดน้ำผู้ใหญ่นั้น เป็นการแสดงความเคารพนับถือ ความสนิทสนมและเป็นการขอพรปีใหม่จากท่านผู้ใหญ่ ถ้าการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือไม่ได้ผ่านพิธีที่ต้องเกี่ยวข้องกับรูปเคารพแล้ว เราก็น่าจะมีส่วนร่วมในการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในหมู่บ้านของเราได้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จงให้เกียรติแก่ผู้ที่ควรจะได้รับ” (รม.13:7)

การสาดน้ำเล่นสนุกกันนั้นมักจะกระทำกัน…ภายหลังที่ได้รดน้ำหรือดำหัวผู้ที่เคารพนับถือแล้ว และที่ใช้น้ำสาดใส่กันก็เป็นเครื่องหมายของความสุข ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้แล้ว บางครั้งมีการมอมหน้ากันด้วยแป้งอีกด้วย ทั้งนี้แล้วแต่ความนิยมของถิ่นนั้นๆ ด้วยเหตุนี้การสาดน้ำเล่นสนุกกันเป็นการกระทำต่างหากจากพิธีทางศาสนา และไม่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพ ดังนั้น คริสเตียนก็น่าจะร่วมสนุกในการสาดน้ำเล่นสนุกกันได้ และน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเล่นสาดน้ำกันด้วย น่าจะเป็นการสาดน้ำด้วยความสุภาพและสมัครใจ เพื่อจะได้รักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้ มิใช่เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและนำความทุกข์มาสู่ผู้อื่น
 

ตัดตอนจากหนังสือ ประเพณีไทยกับความเชื่อของคริสเตียน
โดย เศรษฐ จันทร์ทรง สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร

 

Tags: ,

One Response

  1. Tanu Juntarungsri

    ผมเห็นด้วยกับการเล่นน้ำสงกรานต์เพราะเป็นประเพณีของคนไทยและผมก็เป็นคนไทย เป็นคริสเตียนด้วยเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ แค่ไม่ไปยุ่งกับรูปเคารพ คนไทยควรจะทำ อย่าเอาตะวันตกมาลบล้างประเพณีไทยเราอยู่เมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง