ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

วันที่ 3-4-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_030414

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ – มัทธิว 16:18

อ่าน: ยอห์น 1:35-42

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 19-21; ลูกา 7:31-50

เพื่อนของฉันเขียนจดหมายถึงลูกชายที่ เพิ่งเกิด ซึ่งเขาอยากให้ลูกได้อ่านเมื่อโตขึ้น “ลูกรัก พ่อกับแม่ปรารถนาที่จะให้ลูกได้พบและยึดมั่นอยู่ในความสว่าง ชื่อภาษาจีนของลูกคือ ชินชวน ซึ่งหมายถึงความสัตย์ซื่อและแสงสว่าง” เขาพิถีพิถันเลือกชื่อที่สอดคล้องกับความหวังที่เขามีในตัวลูก

เมื่อพระเยซูประทานชื่อเปโตร/เคฟาส ให้แก่ซีโมน (ยอห์น 1:42) พระองค์ไม่ได้สุ่มเลือกขึ้นมา เปโตร หมายถึง “ศิลา” แต่เปโตรเองใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่จะใช้ชีวิตให้สมกับชื่อใหม่ของท่าน เราทราบว่าเปโตรเป็นชาวประมง มีนิสัยหุนหันพลันแล่นและใจร้อน เปโตรโต้เถียงพระเยซู (มัทธิว 16:22-23) ทำร้ายคนอื่นด้วยดาบ (ยอห์น 18:10-11) และกระทั่งปฏิเสธว่าไม่รู้จัก พระเยซู (ยอห์น 18:15-27) แต่ในพระธรรมกิจการ เราพบว่าพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตและผ่าน ชีวิตของท่านเพื่อก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ เปโตรจึงได้เป็นศิลาอย่างแท้จริง

ถ้าคุณเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเหมือนกับเปโตร คุณจะได้รับชื่อใหม่ ในกิจการ 11:26 บอกไว้ว่า “และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก” ชื่อ “คริสเตียน” หมายความว่า “ผู้เป็นเหมือน พระคริสต์” คุณได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนพระคริสต์ ชื่อนี้ทำให้คุณค่าในตัวของคุณสูงขึ้น และเรียกร้องให้คุณเติบโตมากขึ้น พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงกระทำให้พระราชกิจอันดีเลิศของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์ในคุณ (ฟีลิปปี 1:6) – PFC

เรายกย่องพระนามของพระเจ้า เมื่อเราเรียกพระองค์ว่า พระบิดาและใช้ชีวิตสมกับเป็นลูกของพระองค์

Tags:

One Response

  1. Pingback: คุณชื่ออะไร | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง