ชัยชนะเหนือความตาย!

วันที่ 21-4-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_210414

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมา – ยอห์น 5:28-29

อ่าน: ยอห์น 5:24-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 12-13; ลูกา 16

ภาพวาดเก่าแก่ภาพหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อไม่นานมานี้ตรึงใจผม ชื่อของภาพคือ อนาส-ตาซิส แปลว่า “การฟื้นคืนชีวิต” ภาพแสดงถึงชัยชนะของพระเยซูเหนือความตายในรูปแบบ ที่น่าทึ่งมาก องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นจากอุโมงค์ กำลังฉุดมืออาดัมและเอวาออกจากโลงมาสู่ชีวิตนิรันดร์ ความอัศจรรย์ของงานศิลปะชิ้นนี้คือการแสดงให้เห็นว่าความตายฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากการทำบาปของอาดัมและเอวาพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงโดยพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนชีวิต

ก่อนที่จะทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระเยซูได้ทรงทำนายถึงวันที่พระองค์จะทรงเรียกผู้เชื่อ สู่กายใหม่ที่มีศักดิ์ศรี “ใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมา” (ยอห์น 5:28-29)

เพราะพระคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย อุโมงค์ฝังศพจึงไม่ใช่จุดสุดท้าย เป็นธรรมดาที่เราโศกเศร้าและเสียใจเมื่อผู้ที่เรารักเสียชีวิต และต้องแยกจากกันแต่ผู้เชื่อจะไม่เศร้าเสียใจเหมือนคนที่ไม่มีความหวัง (1 เธสะโลนิกา 4:13) พยานหลักฐานของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือ วันหนึ่งคริสเตียนทุกคนจะถูกรับไปจากหลุมฝังศพเพื่อสวมกายใหม่่ที่มีศักดิ์ศรี (1 โครินธ์ 15:42-44) แล้วเราจะได้ “อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:17) – HDF

เพราะพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ เราจึงมีชีวิต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง