สุขหรือทุกข์

วันที่ 25-3-2014 • บทความ • DanCLaVe • ไม่มีความคิดเห็น »

เขียนโดย DanCLaVe

อย่าให้ความทุกข์และความขมขื่นของเราแยกเราให้ออกห่างจากพระเจ้านะครับ

“จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน” (เอเฟซัส 4:31)

บางครั้งเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆ ที่น่าหนักใจกับเรา มารซาตานมันก็จะคอยซ้ำเติมและหลอกลวงเราให้เรารู้สึกว่าเราเผชิญความทุกข์นั้นอยู่คนเดียว และคอยยุแหย่ให้เราต่อว่าพระเจ้า เพื่อเล่นงานเรา (1 เปโตร 5:8)

 

ความทุกข์นั้นมีสาเหตุ และการที่เราให้ความทุกข์มาเป็นที่หนึ่งนั้น เป็นสิ่งกีดขวางเสียงของพระเจ้าที่กำลังพูดกับเรา!!! ศัตรูของเรารู้จุดอ่อนของเราดี มันจะคอยเล่นงานช่องโหว่ในใจของเราด้วยคำซ้ำเติมตลบแตลง ยุแหย่เราให้เกิดความโกรธ อาฆาต ฉุนเฉียว ดูหมิ่น อิจฉา น้อยใจ เสียใจ เศร้าใจ ฯลฯ ซึ่งนำมาให้เกิดความทุกข์ ซึ่งหลายคนก็ทุกข์โดยไม่รู้ตัว และสิ่งหนึ่งที่จะเตือนเราได้ดีว่าเรากำลังทุกข์หรือไม่นั้นก็คือ “สันติสุขในใจ” ที่หลายๆ ครั้ง แม้ความโกรธเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถช่วงชิงเอาสันติสุขไปได้แล้ว

 

แล้ว “สันติสุขในใจ” นี้มาจากไหน คำตอบก็คือ มาจาก “ความรักของพระเจ้า” นั่นเอง

 

อยากให้เรามั่นใจว่า ไม่ว่าสิ่งใดๆ ก็ไม่สามารถตัดให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:35-39) และพระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ (สดุดี 9:9-10) อีกทั้งยังดำริให้เกิดผลดี (เยเรมีย์ 29:11-13, โรม 8:28) เพื่อที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นและเป็นคนที่ใช้การได้ (โรม 5:1-5) ขอเพียงแค่ในเวลาเกิดความทุกข์ แทนที่เราจะจดจ่อที่ความทุกข์นั้น ให้เราเปลี่ยนมาจดจ่อที่พระเจ้า ให้เรา “ระบาย” ทุกๆ ความในใจไว้กับพระเจ้า (สดุดี 62:8) วางใจในพระองค์ และทูลขอความช่วยเหลือ (ฟีลิปปี 4:6-7)

 

พระเจ้าต้องการเข้ามามีบทบาทในทุกๆ อย่างในชีวิตของเรา พระองค์ต้องการสนิทสนมกับเรา ทูลขอให้พระเจ้าเข้ามาถอนรากให้เราดีกว่าจดจ่ออยู่ที่ความทุกข์แล้วให้ซาตานมารดน้ำรากที่เรายังมีอยู่ให้มันโตขึ้น แล้วดูดความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากใจของเราไป ให้เราทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่เราจะหาต้นกำเนิดของ “ราก” นั้นให้เจอ แล้วก็จัดการ “ขุดรากถอนโคน” มันซะ อย่าดื้อแล้วปล่อยให้เรื้อรังจนเราเจ็บตัวนะครับ ^^

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง