ไร้กำลัง

วันที่ 13-3-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_130314

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง – อิสยาห์ 40:29

อ่าน: อิสยาห์ 40:27-31; 41:10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22; มาระโก 13:21-37

ปลายเดือนตุลาคม 2012 จุดศูนย์กลางของพายุเฮอร์ริเคนได้โจมตีแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่มีประชากรหนาแน่น จากนั้น เหลือไว้เพียงน้ำท่วมใหญ่กับซากปรักหักพังมากมาย ระหว่างเกิดพายุ ประชากรกว่า 8 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ สาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว ก็ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร น้ำมัน และ น้ำดื่ม ตามมาด้วยการคมนาคมที่หยุดชะงัก ลมปะทะและน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหาย มีน้ำท่วมขัง และถูกทรายทับถม สื่อมวลชนรายงานข่าวเหตุการณ์นี้ว่า “หลายล้านคนขาดพลังงาน”

ความเศร้าโศกในชีวิตก็เป็นเหมือนพายุที่ อาจทำให้เรารู้สึกไร้กำลังและอยู่ในความมืดมิด ในช่วงเวลาเช่นนั้น พระวจนะของพระเจ้ารับประกันว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือ “พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง” (อิสยาห์ 40:29)

ในช่วงที่เราตกต่ำที่สุด และไม่มีสิ่งใดทำให้เรายินดีได้ เราสามารถฝากความหวังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และแสวงหากำลังในพระองค์ พระองค์ทรงสัญญากับเราว่า ในทุกวันใหม่ “เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์ 40:31)

พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำลังฝ่ายวิญญาณในทุกๆครั้งที่เกิดพายุของชีวิต – DCM

พายุจะพิสูจน์ให้เห็นที่กำบังอันแท้จริง

Tags: ,

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง