เสริมสร้างความเป็นหนึ่ง

วันที่ 23-3-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230314

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงเกลียด…คนผู้หว่านความแตกร้าวท่าม กลางพวกพี่น้อง – สุภาษิต 6:16,19

อ่าน: สุภาษิต 6:16-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 13-15; ลูกา 1:57-80

ภาษาที่ใช้ในสุภาษิต 6:16-19 ค่อนข้างแรง ในบรรดาเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียด มี การหว่าน“ความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง” รวมอยู่ด้วย เหตุผลที่รวมความบาปนี้ลงไป ด้วยก็เพราะว่ามันทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่พระคริสต์ทรงปรารถนาให้มีท่ามกลาง ผู้เชื่อ (ยอห์น 17:21-22)

ผู้ที่หว่านความแตกร้าวอาจไม่ได้ตั้งใจทำ ให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก พวกเขาอาจ แค่หมกมุ่นกับความต้องการส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของกลุ่มที่พวกเขาอยู่ (ยากอบ 4:1-10) ลองดูคนเลี้ยงสัตว์ของโลทที่ทะเลาะกับคน เลี้ยงสัตว์ของอับราม (ปฐมกาล 13:1-18) สาวกของพระคริสต์เถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ (ลูกา 9:46) และการแบ่งฝ่ายในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ ที่ทำให้การถือข้างสำคัญกว่าความเป็นหนึ่งในพระวิญญาณ (1 โครินธ์ 3:1-7)

แล้วอะไรเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวได้ดีที่สุด? เริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจิตใจ เมื่อเราสวมพระทัยของพระคริสต์ เราจะเริ่มถ่อมลงและมุ่งจุดสนใจที่การปรนนิบัติผู้อื่น (ฟีลิปปี 2:5-11) ในพระองค์เท่านั้น เราจึงมีกำลังที่จะไม่ “เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่…เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย” (ฟีลิปปี 2:4) ไม่ช้าความต้องการและความหวังของผู้อื่นก็จะกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าความต้องการของตัวเอง

เมื่อเรารักกันและกันมากขึ้น ความแตกร้าวก็จะถูกแทนที่ด้วยความชื่นชมยินดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว (สดุดี 133:1) – HDF

เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถสำเร็จได้มากกว่าเมื่อทำคนเดียว

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง