ผู้อ่อนโยน

วันที่ 30-3-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_300314

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก – มัทธิว 5:5

อ่าน: มัทธิว 5:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 9-10; ลูกา 5:17-39

คำว่าอ่อนโยนฟังดูใกล้เคียงกับคำว่าอ่อนแอ และคนเราก็มักจะเชื่อมโยงสองคำนี้เข้าด้วยกัน พจนานุกรมภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งให้คำนิยามรองของคำว่าอ่อนโยนไว้ว่า “หัวอ่อนเกินไป ถูกเอาเปรียบได้ง่าย ปวกเปียก ไร้วิญญาณ” ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงสงสัยว่าทำไมพระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก” (มัทธิว 5:5)

ดับเบิลยู. อี. ไวน์ ผู้เชี่ยวชาญภาษากรีก กล่าวว่า ความอ่อนโยนในพระคัมภีร์คือท่าที ของเราต่อพระเจ้า “ที่เรายอมรับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงจัดการกับเรานั้นดี โดยไม่โต้เถียงหรือไม่ ต่อต้าน” เราเห็นท่าทีเช่นนี้ในพระเยซู ผู้ทรงยินดีกระทำตามพระทัยพระบิดา

ไวน์พูดต่อว่า “ความอ่อนโยนที่พระเยซูทรงสำแดงและแนะแก่ผู้เชื่อเป็นผลจากฤทธิ์อำนาจ …พระเยซูทรง ‘อ่อนโยน’ เนื่องจากพระองค์ ทรงมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะสั่งการทุกอย่างได้” พระองค์จะเรียก ทูตสวรรค์มาขัดขวางการถูกตรึงของพระองค์ก็ยังได้

พระเยซูตรัสกับสาวกที่เหนื่อยล้าและภาระหนักว่า “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจ ท่านทั้งหลายจะได้พัก” (มัทธิว 11:29) พระองค์ทรงเป็นต้นแบบดีเลิศของความอ่อนโยน

เมื่อเราเหนื่อยและเป็นกังวล พระเยซูทรงเชื้อเชิญเราให้ค้นพบสันติสุข จากการเชื่อวางใจพระองค์อย่างอ่อนโยน – DCM

พระเจ้ามีที่ประทับสองที่ หนึ่งคือในสวรรค์ และสองคือในหัวใจที่อ่อนโยนและขอบพระคุณ – วอลตัน

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง