ตำแหน่งงาน

วันที่ 15-3-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_150314

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ – เอเฟซัส 4:12-13

อ่าน: เอเฟซัส 4:11-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27; มาระโก 14:27-53

เมื่อมีคนขอให้บริษัทการกระจายเสียงแห่งอังกฤษ ยกตัวอย่างชื่อตำแหน่งงานที่ฟังดูสำคัญ กำกวม และแปลก นักเขียนคนหนึ่งจึงยกตัวอย่างตำแหน่งของเธอซึ่งมีชื่อว่า ช่างเทคนิคเซรามิกใต้น้ำ เธอเคยเป็นพนักงาน ล้างจานในร้านอาหาร บางครั้งชื่อตำแหน่งก็ถูกใช้เพื่อทำให้งานฟังดูมีความสำคัญมากขึ้น

เมื่ออัครทูตเปาโลกล่าวถึงของประทานบางอย่างที่พระเจ้าประทานแก่คริสตจักร ในเอเฟซัส 4:11 ท่านมิได้เจตนาจะให้ฟังดูเป็นตำแหน่งงานที่สูง อวัยวะทุกส่วนมีความจำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของร่างกาย ไม่มีส่วนใดที่ดีกว่าส่วนอื่น

วัตถุประสงค์ที่สำคัญอันดับแรกของของประทานเหล่านี้ คือ “เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะ… เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:12-13)

ชื่อตำแหน่งที่เราได้รับมีความสำคัญน้อยมาก สิ่งที่สำคัญคือเราได้มีส่วนเสริมสร้างความเชื่อให้กับประชากรของพระเจ้า หากเราประเมินศักยภาพของเราตามมาตรฐานที่พระคัมภีร์กำหนดไว้ ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนบทบาท หรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่พิเศษ ก็ไม่สำคัญอีกต่อไป เรารับใช้เพื่อเสริมสร้างเพื่อนผู้เชื่อด้วยความรักของพระเจ้า และให้พระเจ้าประทานคำชมเชยบนสวรรค์ ตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควร (มัทธิว 25:21) – CPH

ของประทานที่พระเจ้าประทานแก่เรา ไม่ใช่เพื่อตัวเรา แต่เพื่อผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง