กฎทองคำ

วันที่ 12-3-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_120314

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน – มัทธิว 7:12

อ่าน: มัทธิว 7:7-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19; มาระโก 13:1-20

แนวคิดของกฎทองคำที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา ปรากฏอยู่ในหลายศาสนา แต่อะไรที่ทำให้ พระดำรัสนี้ของพระเยซูโดดเด่นกว่า

ความโดดเด่นอยู่ที่คำว่า “ฉะนั้น” ซึ่งบ่งชี้ ถึงพระเมตตาของพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระเยซูตรัสว่า “ถ้าแม้ท่านเองซึ่งเป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้สิ่งดีๆแก่บุตรของท่าน พระบิดาของท่านในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่บรรดาผู้ที่ ทูลขอต่อพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด ฉะนั้นในทุกสิ่งจงทำต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านอยากให้เขาทำต่อท่าน” (มัทธิว 7:11-12 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

เราทุกคนต่างไม่สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เรารู้ดีว่าควรทำ เราไม่ได้รักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา แต่พระเยซูทรงปฏิบัติตามมาตรฐานอันดีงามนี้ด้วยความรักอันสมบูรณ์ โดยทรงดำเนินชีวิตและสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปทั้งสิ้นของเรา

เรามีพระบิดาผู้ทรงรักและมีแต่ให้ ผู้ทรงละทิ้งประโยชน์ส่วนพระองค์ เพื่อสำแดงความรักเปี่ยมล้นผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ พระเมตตาคุณของพระเจ้าจะส่งต่อไป หากเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเรา เรารักและให้ผู้อื่น เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน (1 ยอห์น 4:19)

พระบิดาในสวรรค์ทรงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ยังประทานกำลังและความรักเพื่อให้เราทำได้ด้วย เราเพียงต้องทูลขอจากพระองค์ – DHR

เราได้มุ่งมั่นที่จะท่องจำกฎทองคำ บัดนี้ให้เรามุ่งมั่นนำไปใช้ในชีวิตด้วย – อี.มาร์คัม

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง