พลังแห่งรัก

วันที่ 26-2-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260214

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา – 1 ยอห์น 4:10

อ่าน: 1 ยอห์น 4:7-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 15-16; มาระโก 6:1-29

หนังสือเกี่ยวกับผู้นำมักเป็นหนังสือขายดีที่สุด ส่วนใหญ่จะบอกวิธีการเป็นผู้นำที่มีอำนาจและมีประสิทธิภาพ แต่หนังสือภาพสะท้อนของผู้นำคริสเตียน (In the Name ofJesus: Reflections on Christian Leadership) ของเฮนรี่ นูเวน ให้มุมมองที่แตกต่าง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งทำงานดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านพัฒนาการนานหลายปีผู้นี้กล่าวว่า “คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า มีกี่คนที่สนใจคุณจริงๆ คุณทำสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน? สร้างผลงานได้หรือไม่? แต่อยู่ที่ว่า คุณรักพระเยซูไหม? ในโลกที่โดดเดี่ยวและหดหู่ เราต้องการผู้ที่รู้จักพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างดี เป็นหัวใจที่ให้อภัย ห่วงใยและปรารถนาที่จะออกไปรักษาผู้อื่น”

ยอห์นกล่าวว่า “โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:9-10)

นูเวนกล่าวว่า “ผู้นำคริสเตียนแห่งอนาคตคือคนที่รู้จักพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริง เพราะพระทัยของพระองค์บังเกิดเป็นมนุษย์ คือ พระเยซู” ในพระองค์ เราได้พบและประสบกับความรักของพระเจ้าที่ไร้เงื่อนไขและขีดจำกัด – DCM

ความรักของพระเจ้าในหัวใจของเรา
ทำให้เรามีหัวใจเพื่อผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง