ทำให้เศร้าใจทำไม?

วันที่ 16-2-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_160214

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟัง และยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่าน เพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่ -ฮีบรู13:17

อ่าน: ฮีบรู 13:17-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 19-20; มัทธิว 27:51-66

ศิษยาภิบาลมักตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่าย ทุกสัปดาห์พวกเขาจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนธรรมาสน์เพื่ออธิบายพระวจนะของพระเจ้าและท้าทายให้ผู้คนดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์แต่บางครั้ง เรากลับมองหาเรื่องที่จะวิพากษ์วิจารณ์เขา เรามักมองข้ามสิ่งดีๆ ในตัวศิษยาภิบาลและจดจ่ออยู่กับความคิดเห็นของตัวเอง

เช่นเดียวกับเราทุกคน ศิษยาภิบาลไม่ได้สมบูรณ์แบบ ผมไม่ได้บอกให้เราหลับหูหลับตาเดินตามพวกเขา และไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเขากระทำผิด แต่ถ้อยคำของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูอาจช่วยให้เราพบวิธีคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้นำ ที่ต้องนำเสนอความจริงของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ ผู้เขียนฮีบรูกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาผู้นำของท่าน ซึ่งเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงาน” (13:17 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

ลองใคร่ครวญดู จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าศิษยาภิบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้แนะแนวทางฝ่ายจิตวิญญาณ เราควรให้เขาทำงานด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ทุกข์ใจพระธรรมตอนนี้บอกว่าการทำให้ศิษยาภิบาลทุกข์ใจ “ไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ท่าน” (ฮบ.13:17)

เราถวายเกียรติพระเจ้าและทำให้คริสตจักรดีขึ้น เมื่อเราให้เกียรติกับผู้ที่
พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ

ศิษยาภิบาลผู้สอนพระวจนะของพระเจ้า
ต้องการถ้อยคำที่ดีจากคนของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.