ต้องการผู้ช่วย

วันที่ 18-2-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_180214

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์…จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง – ยอห์น 14:26

อ่าน: โรม 16:1-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 23-24; มาระโก 1:1-22

สำหรับบางคน คำว่าผู้ช่วยมีความหมายโดยนัยว่าชั้นรอง ผู้ช่วยในชั้นเรียนจะช่วยครูผู้เชี่ยวชาญขณะสอน ผู้ช่วยจะคอยช่วยเหลือช่างไฟ ช่างประปา และนักกฎหมายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากพวกเขายังไม่มีความชำนาญในอาชีพ พวกเขาจึงอาจถูกมองว่าด้อยค่ากว่า แต่ทุกคนมีส่วนจำเป็นในการทำให้งานสำเร็จ

อัครทูตเปาโลมีผู้ช่วยหลายคนในงานรับใช้ของท่าน ท่านใส่รายชื่อของทุกคนในจดหมายที่เขียนไปถึงคริสตจักรในกรุงโรม (บทที่ 16) โดยอ้างเป็นพิเศษถึงเฟบี ซึ่ง “ได้ช่วยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย” (โรม 16:2) ปริสคาและอาควิลลาซึ่งได้เสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อป้องกันท่าน (โรม 16:3-4) และมารีย์ ซึ่ง “ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลาย” (โรม 16:6)

1 โครินธ์ 12:28 บอกเราว่า การช่วยเหลือเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณซึ่งเปาโลจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันกับของประทานฝ่ายวิญญาณที่ทรงประทานให้กับผู้เชื่อในพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักร ของประทานด้าน “การอุปการะ” มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าของประทานอื่นๆที่ท่านกล่าวมา

แม้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ช่วย” พระเยซูตรัสว่า “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์…จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)

ไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วย จะมอบของประทานอะไรให้คุณก็ตาม จงยอมให้พระองค์ใช้คุณเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ – AMC

คุณคือส่วนที่ขาดไม่ได้ของทั้งร่างกาย

Tags: ,

One Response

  1. Pingback: กาแฟเค็ม | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง