เริ่มต้นการเดินทาง

วันที่ 11-1-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_110114

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป – 2 โครินธ์ 5:17

อ่าน: 2 เปโตร 1:5-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 27-28; มัทธิว 8:18-34

วันนี้เมื่อ 81 ปีที่แล้ว เด็กชายวัยเก้าขวบได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขา แม่ของเขาได้จดไว้ในสมุดบันทึกว่า “แคลร์ได้เริ่มต้นแล้ววันนี้”

แคลร์ คือพ่อของฉันเอง ท่านเดินกับพระเจ้ามากว่า 8 ทศวรรษ ท่านถือว่าวันที่ท่านตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์เป็นวันที่การเดินทางของท่านได้เริ่มต้นขึ้น การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาทั้งชีวิต ไม่ใช่จบลงในครั้งเดียว ผู้เชื่อใหม่จะบำรุงเลี้ยงความเชื่อของตนและเติบโตขึ้นได้อย่างไร? ฉันได้เฝ้าสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้จากชีวิตของพ่อตลอดเวลาหลาย

ท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องพระเจ้าและอธิษ-ฐานทุกวัน (1 พงศาวดาร 16:11; 1 เธสะโลนิกา 5:17) การอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานช่วยให้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้าและมีความต้านทานต่อการทดลอง (สดุดี 119:11; มัทธิว 26:41; เอเฟซัส 6:11; 2 ทิโมธี 3:16-17; 1 เปโตร 2:2) พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงให้เกิด “ผลแห่งพระวิญญาณ” ในชีวิตของท่าน เมื่อท่านมอบถวายชีวิตด้วยความศรัทธาและเชื่อฟัง (กาลาเทีย 5:22-23) เราสำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าผ่านการเป็นพยานและการรับใช้

การเดินทางฝ่ายวิญญาณของพ่อและของพวกเรายังคงดำเนินต่อไป ถือเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้มีสัมพันธภาพที่ทำให้เรา “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 เปโตร 3:18) – CHK

ความรอดคือการอัศจรรย์ชั่วขณะหนึ่ง
แต่การเติบโตคืองานของทั้งชีวิต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง