เบื้องบนเป็นเช่นเบื้องล่าง

วันที่ 9-1-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_090114

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น…แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน – ลูกา 24:48-49

อ่าน: ลูกา 24:44-53

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 23-24; มัทธิว 7

ในสมัยพระเยซู ลัทธินอกศาสนาของชาวโรมันสอนว่าสิ่งที่เทพบนสวรรค์กระทำจะมีผลกระทบกับโลกเบื้องล่าง ถ้าเทพเจ้าซูสโกรธจะมีฟ้าผ่า คนในสมัยโบราณเชื่อว่า “เบื้องล่างเป็นเช่นเบื้องบน”

แต่พระเยซูทรงสลับคำพูดนี้ พระองค์สอนว่าเบื้องบนเป็นดังเช่นเบื้องล่าง เมื่อผู้เชื่ออธิษฐานสวรรค์จะตอบ เมื่อคนบาปสารภาพ ทูตสวรรค์จะเฉลิมฉลอง เมื่องานรับใช้สำเร็จ พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ เมื่อคริสเตียนไม่เชื่อฟัง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัย

ผมเชื่ออย่างนี้ แต่ผมมักจะลืมไป ผมลืมว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของผม ผมลืมว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจทำในวันนี้อาจจะทำให้พระเจ้าแห่งจักรวาลพอพระทัยหรือเสียพระทัย ผมลืมไปว่าผมกำลังช่วยให้เพื่อนบ้านได้รับชีวิตนิรันดร์

เราจะบอกผู้อื่นถึงข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าที่พระเยซูนำมาสู่โลกนี้ นั่นคือความท้าทายที่พระเยซูมอบให้กับสาวกของพระองค์ก่อนจะเสด็จสู่สวรรค์ไปยังพระบิดา (มัทธิว 28:18-20) เราที่ติดตามพระเยซูทำหน้าที่ต่อเนื่องจากการมาบังเกิดและกระทำพระราชกิจของพระองค์ ก่อนจะจากไป พระองค์ทรงบอกสาวกว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณจากเบื้องบนมาอยู่กับพวกเขา (ลูกา 24:48) พระองค์ไม่ได้ปล่อยเราไว้ตามลำพัง พระองค์ทรงเติมเราด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพื่อที่เราจะสัมผัสชีวิตของผู้คนเบื้องล่างนี้ – PY

พระองค์เสด็จขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเรา เราหันกลับมาด้วยความ
เศร้าใจ แล้วพบว่าพระองค์ทรงอยู่ในใจของเรา – ออกัสติน

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง