มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

วันที่ 30-1-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_300114

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์ สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า – สดุดี 116:15

อ่าน: สดุดี 116

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 23-24; มัทธิว 20:1-16

เมื่อได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของเราเสียชีวิต พี่น้องคริสเตียนคนหนึ่ง ได้ส่งข้อพระคัมภีร์มาให้ผมว่า “มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า” (สดุดี116:15) เพื่อนของเรามีชีวิตที่สำแดงออกอย่างชัดเจนถึงความเชื่ออันเข้มแข็งในพระเยซูคริสต์ และเรารู้ว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้ว ครอบครัวของเขาก็มีความเชื่อมั่นเช่นนั้น แต่ผมกลับสนใจแต่ความโศกเศร้าของพวกเขา เพราะเราควรเห็นอกเห็นใจผู้ที่ทุกข์ใจและสูญเสีย

แต่พระธรรมสดุดีข้อนี้ทำให้ผมหันความสนใจไปยังสิ่งที่พระเจ้าทรงมองเห็นในการเสียชีวิตของเพื่อนของเรา “สำคัญ” หมายถึงมีคุณค่ายิ่ง แต่ความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นคือ ในมรณกรรมของธรรมิกชนนั้น มีบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าการคร่ำครวญถึงการสูญเสีย

“มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์ (ผู้ที่พระองค์ทรงรัก) สำคัญ (มีคุณค่าและไม่ใช่เรื่องเล่นๆ) ในสายพระเนตรของพระเจ้า” หรือในฉบับแปลอื่นกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่พระเจ้าทรงรักมีคุณค่ามากต่อพระองค์และพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เขาตายไปโดยไม่ทรงเอาใจใส่” พระเจ้าไม่ได้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องเล่นๆ ความมหัศจรรย์แห่งพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์คือการสูญเสียชีวิตในโลกนี้ของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อก็ยังได้กำไร

วันนี้เราเห็นเพียงเลือนลาง แต่วันหนึ่งเราจะได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดต่อพระพักตร์พระองค์ – DCM

ความเชื่อเป็นสะพานข้ามหุบเหวแห่งความตาย

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง