ความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ

วันที่ 3-1-2014 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_030114

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า – มีคาห์ 6:8

อ่าน: มีคาห์ 6:3-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 7-9; มัทธิว 3

หลายคนทำสัญญากับตัวเองพร้อมกับการเริ่มต้นปีใหม่ เราให้คำมั่นกับตัวเองเช่นฉันจะเก็บเงินให้มากขึ้น ออกกำลังกายมากขึ้นหรือเล่นอินเตอร์เน็ตให้น้อยลง เราเริ่มต้นปีด้วยความตั้งใจดีๆ แต่ยังไม่ทันไร นิสัยเดิมก็ชักชวนให้เรากลับไปทำแบบเดิม เราอาจพลาดไปบ้างจนกระทั่งเริ่มบ่อยขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นตลอดเวลา สุดท้ายก็ดูเหมือนว่าเราไม่เคยมีความตั้งใจนั้นมาก่อนเลย

แทนที่เราจะตั้งเป้าหมายปรับปรุงตัวด้วยตนเอง วิธีที่ดีกว่าคือถามตัวเราว่า “พระเจ้าทรงต้องการให้ฉันทำอะไร?” พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยผ่านผู้เผยพระวจนะมีคาห์ว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราทำสิ่งที่ถูกต้อง มีความเมตตากรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระองค์ (มีคาห์ 6:8) สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณมากกว่าการพัฒนาพฤติกรรม

ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องพึ่งพากำลังของตนเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยให้เราซึ่งเป็นผู้เชื่อเติบโตฝ่ายวิญญาณ พระคำของพระเจ้าบอกว่า “ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 3:16)

ดังนั้น ขณะที่เราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ให้เราตั้งใจที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น พระวิญญาณจะทรงช่วยเราเมื่อเราแสวงหาการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้า – JBS

ผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์คอยช่วยเหลือก็มีชัยชนะแล้ว

Tags:

2 Responses

  1. Pingback: ตั้งใจ | Mana Society by มานาประจำวัน

  2. Pingback: สูญเปล่า | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง